Oversikt over ulike tilnærminger og formål

Tilbake til artikkelen

Oversikt over ulike tilnærminger og formål
  Ulike tilnærminger Formål/virkemidler
  Miljørelaterte skatter (Eurostat) Miljøavgift (Pigouskatter) Grønne skatter (Finans-departementet) Reduksjon av klimagasser (Klimakur 2020) Transport (Samferdsel og miljø) Energi-effektivisering (OECD)
1CO-komponenten i engangsavgiften ved miljøavgifter
2M = Avgifter på motorvogner som kan påvirke miljøet
Avgifter på utslipp            
CO2-avgift (inkl. petroleumssektoren) X X X X X X
Miljøavgift på klimagasser, HFK og PFK X X X X X  
Engangsavgift på motorvogner12 X X M   X X
Avgift på utslipp av NOX(inkl. petroleumssektoren) X X X   X  
Avgift på utslipp av svovel X X X   X  
             
'Veibruksavgifter m.v.            
Avgift på bensin X X X   X X
Avgift på autodiesel X X X   X X
Avgift på smøreolje m.m X X X   X  
             
Avgifter på avfall            
Avgift på sluttbehandling av avfall X X X X    
Avgift på drikkevareemballasje X X X      
             
Andre miljøøkonomiske avgifter            
Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier X X X      
Miljøavgift på plantevernmidler X X        
Grunnavgift på mineralolje m.m X X E   X X
             
Bruksuavhengige bilavgifter mv.            
Omregistreringsavgift X          
Vektårsavgift motorvogner X   M     X
Årsavgift motorvogner X   M     X
Avgift på båtmotorer X         X
             
Andre avgifter            
Avgift på elektrisk kraft X   E     X
Andre avgifter inkludert av Eurostat X          

Kontakt