Tabell

Oversikt over ulike tilnærminger og formål
 Ulike tilnærmingerFormål/virkemidler
 Miljørelaterte skatter (Eurostat)Miljøavgift (Pigouskatter)Grønne skatter (Finans-departementet)Reduksjon av klimagasser (Klimakur 2020)Transport (Samferdsel og miljø)Energi-effektivisering (OECD)
1CO-komponenten i engangsavgiften ved miljøavgifter
2M = Avgifter på motorvogner som kan påvirke miljøet
Avgifter på utslipp      
CO2-avgift (inkl. petroleumssektoren)XXXXXX
Miljøavgift på klimagasser, HFK og PFKXXXXX 
Engangsavgift på motorvogner12XXM XX
Avgift på utslipp av NOX(inkl. petroleumssektoren)XXX X 
Avgift på utslipp av svovelXXX X 
       
'Veibruksavgifter m.v.      
Avgift på bensinXXX XX
Avgift på autodieselXXX XX
Avgift på smøreolje m.mXXX X 
       
Avgifter på avfall      
Avgift på sluttbehandling av avfallXXXX  
Avgift på drikkevareemballasjeXXX   
       
Andre miljøøkonomiske avgifter      
Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalierXXX   
Miljøavgift på plantevernmidlerXX    
Grunnavgift på mineralolje m.mXXE XX
       
Bruksuavhengige bilavgifter mv.      
OmregistreringsavgiftX     
Vektårsavgift motorvognerX M  X
Årsavgift motorvognerX M  X
Avgift på båtmotorerX    X
       
Andre avgifter      
Avgift på elektrisk kraftX E  X
Andre avgifter inkludert av EurostatX