Oversikt over miljøavgiftene, inkl. klimakvoter. 2010. Millioner kroner

Tilbake til artikkelen

Oversikt over miljøavgiftene, inkl. klimakvoter. 2010. Millioner kroner
  Millioner kroner
1Klimagassene HFK (hydrofluorkarboner) og PFK (perfluorkarboner)
2Avgiftene består både av en miljødel og en fiskal del.
Klimakvoter og avgifter på klimagassutslipp  
CO2-avgift, mineralske produkter 4 682
CO2-avgift, petroleumssektoren 2 166
Miljøavgift på klimagassene HFK og PFK1 254
CO2-andel av engangsavgift på motorvogner 1 309
Kjøpte klimakvoter 1 475
Sum 9 886
   
Avgifter på utslipp av NOX  
Avgift på utslipp av NOX 67
Avgift på utslipp av NOX, petroleumssektoren 20
Sum 87
   
Avgift på utslipp av svovel  
Svovelavgift 55
   
Andre miljøøkonomiske avgifter  
Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier 2
Miljøavgift på plantevernmidler 53
Grunnavgift på mineralolje mv. 1 419
Sum 1 474
   
Avgifter på avfall  
Avgift på drikkevareemballasje 1 261
Avgift på sluttbehandling av avfall2 279
Sum2 1 540
   
Veibruksavgifter mv.  
Veibruksavgift på bensin2 7 373
Veibruksavgift på diesel2 8 653
Avgift på smøreolje mv. 98
Sum2 16 124
   
Totalt  
Sum 29 166

Kontakt