Tabell

Oversikt over miljøavgiftene, inkl. klimakvoter. 2010. Millioner kroner
 Millioner kroner
1Klimagassene HFK (hydrofluorkarboner) og PFK (perfluorkarboner)
2Avgiftene består både av en miljødel og en fiskal del.
Klimakvoter og avgifter på klimagassutslipp 
CO2-avgift, mineralske produkter4 682
CO2-avgift, petroleumssektoren2 166
Miljøavgift på klimagassene HFK og PFK1254
CO2-andel av engangsavgift på motorvogner1 309
Kjøpte klimakvoter1 475
Sum9 886
  
Avgifter på utslipp av NOX 
Avgift på utslipp av NOX67
Avgift på utslipp av NOX, petroleumssektoren20
Sum87
  
Avgift på utslipp av svovel 
Svovelavgift55
  
Andre miljøøkonomiske avgifter 
Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier2
Miljøavgift på plantevernmidler53
Grunnavgift på mineralolje mv.1 419
Sum1 474
  
Avgifter på avfall 
Avgift på drikkevareemballasje1 261
Avgift på sluttbehandling av avfall2279
Sum21 540
  
Veibruksavgifter mv. 
Veibruksavgift på bensin27 373
Veibruksavgift på diesel28 653
Avgift på smøreolje mv.98
Sum216 124
  
Totalt 
Sum29 166