Utslipp av klimagasser fra mobil forbrenning. 1990 og 2015

Tilbake til artikkelen

Utslipp av klimagasser fra mobil forbrenning. 1990 og 2015
  1990 2015
  1 000 tonn Tonn 1 000 tonn Tonn
  CO2 CH4 N2O CO2 CH4 N2O
1Omfatter alle utslipp i kilden «Mobil forbrenning» i den nasjonale utslippsstatistikken, dvs. inneholder noen flere kilder enn det som rapporteres til UNFCCC. Omfatter ikke utenriks sjøfart og luftfart.
2Andre mobile kilder inkluderer snøscooter, småbåter og motorredskaper.
Mobil forbrenning i alt1 13 089 3 757 377 16 328 8 057 464
             
Veitrafikk, i alt 7 640 3 020 188 10 201 1 068 250
             
Bensinkjøretøy 5 338 2 811 170 2 351 244 28
Personbiler 4 938 2 588 156 2 274 231 26
Andre lette kjøretøy 363 216 13 55 9 2
Tunge kjøretøy 37 7 1 22 4 0
             
Dieselkjøretøy m.m. 2 250 62 18 7 731 512 219
Personbiler 180 6 .. 3 236 16 90
Andre lette kjøretøy 317 10 .. 1 505 5 30
Tunge kjøretøy 1 753 46 18 2 990 491 99
Motorsykler og mopeder 52 147 0 119 312 3
Jernbane 96 5 36 46 3 17
Luftfart 946 21 30 1 355 39 43
Skip og båter 3 165 319 73 2 604 6 367 65
Andre mobile kilder2 1 242 392 50 2 122 580 89

Kontakt