Flest nye hytter i store fritidsbyggområder

Publisert:

De siste fem årene er 22 000 nye fritidsbygg blitt oppført i Norge. De fleste er bygd innenfor områder med 50 eller flere fritidsbygg.

Det var ca. 460 000 fritidsbygg i Norge per 1. januar 2017. Oppland og Buskerud, er fylkene som har flest fritidsbygg i Norge med henholdsvis 50 000 og 46 000.

Figur 1. Nye fritidsbygg siste fem år. Antall. Fylke. År

2012 2013 2014 2015 2016
Finnmark Finnmárku 74 75 92 75 80
Troms Romsa 134 101 102 117 102
Nordland 270 234 191 201 212
Nord-Trøndelag 148 143 181 176 168
Sør-Trøndelag 290 323 305 345 346
Møre og Romsdal 207 196 309 187 190
Sogn og Fjordane 101 131 128 127 102
Hordaland 310 330 298 302 239
Rogaland 219 216 178 188 142
Vest-Agder 269 297 255 288 221
Aust-Agder 177 178 133 162 152
Telemark 379 372 316 417 431
Vestfold 62 78 57 59 67
Buskerud 539 512 506 679 722
Oppland 487 507 496 682 856
Hedmark 391 409 373 515 451
Oslo 2 3 1
Akershus 22 27 39 34 46
Østfold 73 127 77 84 96

Flest nye fritidsbygg i Oppland og Buskerud

I løpet av de siste fem årene er det bygd 22 000 nye fritidsbygg, og det bygges mest i Oppland og Buskerud. Av alle nye bygg de siste fem år ble 28 prosent oppført her. Minst byggeaktivitet var det i fylkene rundt Oslofjorden og i de nordlige fylkene.

I 2016 ble det bygd omtrent 4 600 nye fritidsbygg. Hvert tredje ble bygd i Oppland og Buskerud. I disse to fylkene ligger det kjente hytteområder som Hafjell og Norefjell, som viste sterk byggeaktivitet i 2016.

Generelt sett har byggeaktiviteten for fritidsbygg økt i Norge siden 2012. Men situasjonen er svært varierende mellom fylkene. Mens det økning i noen fylker, spesielt på Østlandet, viser andre fylker liten endring eller til og med nedgang i byggeaktiviteten.

Figur 2

Figur 2. Andel fritidsbygg innen- og utenfor tettbygde fritidsbyggområder, etter størrelse på område. 1. januar 2017. Fylke. Prosent

Halvparten har mindre enn 75 meter til naboen

Omtrent 50 prosent av fritidsbyggene i Norge ligger i tettbygde fritidsområder. Den andre halvparten ligger utenfor fritidsbyggområder som enkeltstående bygg eller i samlinger med inntil 4 fritidsbygg.

På landsnivå ligger knapt 20 prosent av fritidsbyggene innenfor store områder med 50 eller flere fritidsbygg.

På fylkesnivå variere tallene mye. Mens mellom 75 og 80 prosent av fritidsbyggene ligger innenfor fritidsbyggområder i Østfold, Oslo og Vestfold, er det bare 15 til 20 prosent i de nordligste fylkene.

Størrelse på fritidsbyggområder

Når fritidsbygg ligger i en samling/klynge med minst fem fritidsbygg, står disse innenfor et fritidsbyggområde. Fritidsbyggområdene er kategorisert etter antall fritidsbygg:

  • Store områder: 50 eller flere fritidsbygg
  • Mellomstore områder: 25 til 49 fritidsbygg
  • Små områder: 5 til 24 fritidsbygg

Øvrige fritidsbygg, enkeltstående eller i en samling med inntil 4 fritidsbygg, står altså utenfor fritidsbyggområder.

Figur 3. Nye fritidsbygg per år etter størrelse på fritidsbyggområde. Antall. Norge

2012 2013 2014 2015 2016
Utenfor tettbygde fritidsbyggområder (enkeltstående) 1247 1174 1228 1231 1338
Små fritidsbyggområder (5-24 fritidsbygg) 1118 1225 1127 1285 1239
Mellomstore fritidsbyggområder (25-49 fritidsbygg) 598 558 485 635 543
Store fritidsbyggområder (50 eller flere fritidsbygg) 1189 1301 1199 1487 1504

Fritidsbygg bygges oftest i store fritidsbyggområder

Byggeaktiviteten var i 2016 størst i store fritidsbyggområder (med 50 eller flere fritidsbygg), og den utgjorde en tredjedel av samtlige nye bygg. Den videre rangeringen for byggeaktivitet er enkeltstående fritidsbygg utenfor område og i små fritidsbyggområder med 5–24 fritidsbygg.

Det er minst byggeaktivitet i mellomstore områder med 24–49 fritidsbygg, dette henger sammen med at det generelt er færre fritidsbygg i mellomstore områder enn i små eller store områder.

I de siste fem årene har byggeaktiviteten økt betydelig i områder med 50 eller flere fritidsbygg. Byggeaktiviteten for enkeltstående fritidsbygg er derimot relativt lav, sett i forhold til at andelen fritidsbygg utenfor fritidsbyggområder utgjør 52 prosent av alle fritidsbygg i Norge.

Dette kan tyde på at det går mot en utvidelse eller fortetting av allerede eksisterende fritidsbyggområder og vil føre til en mindre andel enkeltstående fritidsbygg utenfor fritidsbyggområder. Det er imidlertid for tidlig til å kunne si om dette er en utviklingstrend eller tilfeldighet.

Kart over tettbygde fritidsbyggområder. 2017

Kartet viser i utgangspunktet et område ved Norefjell. Du kan zoome i kartet, men kartdataene er kun synlige innenfor målestokkterskel 1:160 000. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon.

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1. Velg Fritidsbyggområder i temamenyen i høyre marg. 2. Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3. Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB tar forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

Kontakt