Antall personer eksponert for ulike støynivåer for den enkelte kilde . Hele landet. 1999, 2005, 2014 og 2019

Tilbake til artikkelen

Antall personer eksponert for ulike støynivåer for den enkelte kilde . Hele landet. 1999, 2005, 2014 og 20191
  Støyintervall Veitrafikk Jernbane Luftfart Industri Annen næring
1Jernbane og luftfart refererer til 2006 for 2005.
1999 I alt over 55 1 215 000 90 300 35 000 21 500 16 800
2005 I alt over 55 1 590 900 60 500 31 120 24 100 18 000
2014 I alt over 55 1 871 700 62 800 43 500 27 400 25 300
2019 I alt over 55 2 013 900 61 900 42 800 30 200 25 200
  70,0 — 68 100 1 350 300 0 100
  65,0 - 69,9 173 400 4 300 2 400 700 1 200
  60,0 - 64,9 411 100 17 300 8 000 4 600 4 000
  55,0 - 59,9 1 361 200 38 900 32 200 24 800 19 900
  50,0 - 54,9 .. 77 000 74 700 70 500 55 800
  45,0 - 49,9 .. .. .. 60 600 33 800

Kontakt