Tabell

Antall personer eksponert for ulike støynivåer for den enkelte kilde . Hele landet. 1999, 2005, 2014 og 20191
 StøyintervallVeitrafikkJernbaneLuftfartIndustriAnnen næring
1Jernbane og luftfart refererer til 2006 for 2005.
1999I alt over 551 215 00090 30035 00021 50016 800
2005I alt over 551 590 90060 50031 12024 10018 000
2014I alt over 551 871 70062 80043 50027 40025 300
2019I alt over 552 013 90061 90042 80030 20025 200
 70,0 —68 1001 3503000100
 65,0 - 69,9173 4004 3002 4007001 200
 60,0 - 64,9411 10017 3008 0004 6004 000
 55,0 - 59,91 361 20038 90032 20024 80019 900
 50,0 - 54,9..77 00074 70070 50055 800
 45,0 - 49,9......60 60033 800