Notater 2010/38

Dokumentasjon av estimeringsmetoder

Estimering av materialfordelingen til husholdningsavfall i 2004

Vår hensikt er å fordele alt husholdningsavfallet i Norge i 2004 på 11 forskjellige avfallstyper. Vårt datagrunnlag består av Kostra-data og sorteringsanalyser. Kostra-data inneholder antall tonn utsortert avfall av hver avfallstype samt restavfall, og finnes for alle kommuner. Sorteringsanalyser estimerer fordelingen i restavfallet, og finnes for noen utvalgte kommuner. Vi undersøker to ulike estimeringsmetoder, kalt indirekte og direkte metode. I den indirekte metoden modelleres fraksjonsfordelingen for alt avfall, uavhengig av om avfallet er kastet gjennom en sorteringsordning eller i restavfallet. Vi kan da anta en tilnærmet lik fordeling i de forskjellige kommunene. I den direkte metoden modelleres fraksjonsfordelingen bare i restavfallet. Denne fordelingen vil bli påvirket av hvilke sorteringsordninger som finnes i kommunen. Begge metodene beskrives med statistiske modeller, og usikkerheten i estimatene anslås. De to metodene gir omtrent samme estimerte fordeling for husholdningsavfall, og presisjonen er også omtrent den samme. Den direkte metoden har imidlertid den fordelen at resultatene alltid er konsistente med Kostra-dataene. Vi anbefaler derfor den direkte metoden.

Om publikasjonen

Tittel

Estimering av materialfordelingen til husholdningsavfall i 2004. Dokumentasjon av estimeringsmetoder

Ansvarlig

Anne Vedø

Serie og -nummer

Notater 2010/38

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7946-1

ISBN (trykt)

978-82-537-7945-4

Antall sider

46

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt