Totale miljøvernutgifter fordelt på miljøformål

Tilbake til artikkelen

Totale miljøvernutgifter fordelt på miljøformål
  2017 2018 Andel i 2018 Endring 2017-2018
Klima 3 164 401 3 203 744 8,6 1,2
Avløpsvann 16 218 492 16 707 719 45,4 3,0
Avfallshåndtering 8 475 581 9 539 874 25,9 12,6
Jord og grunnvann 1 203 552 1 426 772 3,9 18,5
Støy og vibrasjoner 141 486 133 730 0,4 -5,5
Biologisk mangfold 1 678 934 1 942 266 5,3 15,7
forskning og utvikling 1 608 071 2 173 114 5,9 35,1
Andre miljøbeskyttende aktiviteter 2 002 276 1 673 503 4,5 -16,4
I alt 34 492 793 36 800 722 100,0 6,7

Kontakt