Totale miljøvernutgifter fordelt på miljøformål

Tilbake til artikkelen

Totale miljøvernutgifter fordelt på miljøformål
Miljøområde 2016 2017 Andel i 2017 Endring 2016-2017
Klima 2 800 3 107 9,1 11,0
Avløpsvann 16 009 16 096 47,2 0,5
Avfallshåndtering 8 298 8 665 25,4 4,4
Jord og grunnvann 1 200 1 142 3,4 -4,8
Støy og vibrasjoner 144 147 0,4 2,2
Biologisk mangfold 1 637 1 695 5,0 3,5
Forskning og utvikling 993 1 105 3,2 11,3
Andre miljøbeskyttende aktiviteter 2 131 2 137 6,3 0,3
I alt 33 213 34 095 100,0 2,7

Kontakt