Publisert Tittel Åpne
26. september 2019 Oppdatert analysedatasett Artikkel
14. januar 2019 Statistikken utvida med handels- og servicesoner Artikkel
14. september 2017 Tettleiken aukar med tettstadstorleiken Artikkel