Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer: Konjunkturer

Alt innhold for delområdet konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Markert, men kortvarig konjunkturnedgang

  Artikkel
 • Konjunkturoppgangen lar vente på seg

  Redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen og fortsatt svak internasjonal utvikling demper veksten i norsk økonomi en tid framover. Litt høyere vekst i etterspørselen fra Fastlands-Norge er ikke tilstrekkelig til å hindre at BNP Fastlands-Norge ...

  Artikkel
 • Norsk økonomi i moderat fart

  Norsk økonomi har nå vært inne i en moderat konjunkturnedgang i halvannet år, og den relativt beskjedne BNP-veksten ventes å fortsette til langt ut i 2015. Arbeidsledigheten har vært ganske stabil hittil i år, men vi regner med at den øker noe i t...

  Artikkel
 • Svak konjunkturutvikling

  Det siste årets moderate aktivitetsvekst ventes å fortsette et par år til. Bortfall av kraftige vekstimpulser fra petroleumsinvesteringene erstattes av moderat vekstøkning i annen etterspørsel. Arbeidsledigheten vil fortsette å øke litt, til nær 4...

  Artikkel
 • Ny konjunkturoppgang først i 2015

  Tross god inntektsvekst og lave renter utvikler etterspørselen fra husholdningene seg for tiden svakt. Heller ikke etterspørselen fra utlandet bidrar nevneverdig til norsk produksjonsvekst. Dette vil også prege utviklingen i 2014. Arbeidsledighete...

  Artikkel
 • Pause i konjunkturoppgangen

  Produksjonsveksten i norsk økonomi har vært moderat det siste halve året, og arbeidsledigheten har økt en del. Klar vekst i husholdningenes konsum og etterspørselen fra offentlig forvaltning samt fra petroleumsvirksomheten, motvirkes av en svak ut...

  Artikkel
 • Konjunkturoppgangen tar et hvileskjær

  Aktivitetsveksten i norsk økonomi ble lavere mot slutten av fjoråret og ventes å utvikle seg moderat framover. I den nærmeste tiden vil vekstimpulser komme fra innenlandsk etterspørsel. Internasjonalt ventes utviklingen å bli enda noe svakere i år...

  Artikkel
 • Olje og rente bak konjunkturoppgangen

  Norsk økonomi fortsetter å trosse meget svake internasjonale konjunkturer. Lav rente og høy etterspørsel fra petroleumsnæringen er hoveddriverne bak den norske oppgangen som startet ved årsskiftet 2010/2011. Det er ventet at aktivitetsveksten hold...

  Artikkel
 • Langvarig moderat konjunkturoppgang

  Konjunkturoppgangen som satte inn våren 2011, er ventet å fortsette i minst fire år til. Høy vekst i etterspørselen fra oljevirksomheten og lave renter er viktige drivkrefter i utviklingen. Aktivitetsveksten ligger imidlertid an til å bli mer mode...

  Artikkel
 • Moderat konjunkturoppgang

  Artikkel
 • Forsiktig konjunkturoppgang i 2013

  Det forventes at en konjunkturnøytral utvikling fortsetter inn i 2013.

  Artikkel
 • Norsk økonomi i moderat fart

  Vi har bak oss to år med konjunkturnøytral utvikling i bunnen av en moderat lavkonjunktur.

  Artikkel
 • Svak vekst ute demper norsk oppgang

  Økt innenlandsk etterspørsel ventes å bidra til litt høyere vekst i norsk økonomi framover.

  Artikkel
 • Markert konjunkturoppgang framover

  Etter halvannet år med en moderat utvikling, ventes det nå klart høyere vekst i norsk økonomi.

  Artikkel
 • Klar konjunkturoppgang i sikte

  Artikkel