Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner2014

Innhold

Arkiv for Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
20. oktober 2016 2014 Nærmere 148 000 frivillige årsverk
22. oktober 2015 2013 Frivillig innsats verdt nesten 77 milliarder i 2013
3. desember 2014 2012 40 milliarder offentlige midler til drift av frivillige organisasjoner
19. desember 2012 2010 Verdiskapinga har passert 100 milliardar
19. desember 2011 2009 Verdiskaping til nesten 100 milliarder