294384_tabell_294892_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294892
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Fast realkapital etter hovednæring. Løpende priser, millioner kroner1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer7 755 4238 217 5378 682 6759 238 9779 750 89510 028 914
Jordbruk og skogbruk152 914155 526158 207159 111166 015166 458
Fiske, fangst og akvakultur26 05625 56127 83229 25533 81835 982
Bergverksdrift13 18013 87714 30614 69114 58713 932
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester1 173 9811 276 9151 403 6241 542 0571 625 1061 550 471
Utvinning av råolje og naturgass1 139 8651 235 5381 360 6641 497 6631 579 3931 508 607
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass34 11641 37742 96044 39445 71341 865
Industri353 446359 193360 871361 213368 651371 752
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri70 70673 55674 52477 37679 54480 054
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2 9943 0233 1523 0753 0462 994
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler13 57313 63113 68013 67313 82114 100
Produksjon av papir og papirvarer21 46721 18820 76714 62114 52514 371
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak5 7935 6365 5875 6625 5815 307
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri81 49182 18181 00881 20482 62084 515
Produksjon av kjemiske råvarer38 30438 57338 47038 89939 69840 413
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter22 82322 79922 67222 73922 93522 748
Produksjon av metaller41 15040 94040 53640 60841 87443 477
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner52 19453 68855 36557 43658 66858 308
Verftsindustri og annen transportmiddel industr22 80123 44423 73323 96524 10123 842
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon7 4397 3997 4567 4347 4097 238
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr11 01511 70812 39113 42014 52714 799
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning277 869291 119299 528315 344335 819353 125
Vannforsyning, avløp og renovasjon140 704148 976155 548165 062175 661185 572
Bygge- og anleggsvirksomhet131 779142 290149 178155 658163 735169 987
Varehandel og reparasjon av motorvogner144 762147 078150 434154 842159 771159 559
Rørtransport121 092118 521116 162121 649117 40696 954
Utenriks sjøfart105 828103 189102 48392 703100 25293 332
Transport utenom utenriks sjøfart194 587203 809214 417214 933226 452227 283
Post og distribusjonsvirksomhet6 7005 6945 3085 1385 4075 369
Overnattings- og serveringsvirksomhet42 31943 24643 89145 01646 06946 326
Informasjon og kommunikasjon103 508106 804110 122112 230116 377120 226
Finansierings- og forsikringsvirksomhet121 217123 056124 569125 338127 087127 855
Omsetning og drift av fast eiendom424 095457 228486 944522 359558 021593 672
Boligtjenester, egen bolig2 652 1652 835 6993 008 7753 202 4153 391 7643 580 819
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting59 63164 29669 10373 22877 50481 974
Forretningsmessig tjenesteyting43 51745 63746 92047 83452 16853 543
Offentlig admistrasjon og forsvar771 930822 756874 123980 6831 052 5061 120 963
Undervisning275 778291 768306 658322 883341 060360 188
Helse- og omsorgstjenester288 293300 593314 887331 309345 879359 122
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting130 072134 706138 785144 026149 781154 452
Fastlands-Norge6 388 6386 760 2897 103 3667 526 9627 953 8448 330 021
Offentlig forvaltning1 435 4301 519 0301 603 8351 748 7501 859 7781 966 793
Statsforvaltning597 639635 217676 171743 441799 396854 587
Sivil forvaltning479 874512 664552 366618 381665 244717 596
Forsvar117 765122 553123 805125 060134 152136 991
Kommuneforvaltning837 791883 813927 6641 005 3091 060 3821 112 205