294384_tabell_294876_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294876
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Driftsresultat etter hovednæring. Millioner kroner1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
Totalt for næringer865 043920 321913 350870 378760 607696 548
 
Jordbruk og skogbruk12 92413 15912 68713 67714 04012 985
Fiske, fangst og akvakultur13 4018 51115 74618 24021 57838 966
Bergverksdrift1 13783090024111816
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester464 958485 446452 614384 913249 564151 323
Utvinning av råolje og naturgass457 178481 111444 972379 318247 374160 697
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass7 7804 3357 6425 5952 190-9 374
Industri25 00423 88222 86927 03137 95536 822
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri5 2404 2244 6216 3747 81810 554
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri8356888647429061 430
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler711580208201145283
Produksjon av papir og papirvarer-3 095-1 351-1 553-1 027-662-294
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak526475444326-60-383
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri2 2976551 4041 75711 23312 522
Produksjon av kjemiske råvarer-820-2 593-1 511-931 390-317
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter1 3671 5111 5752 4592 2422 747
Produksjon av metaller281-448-1 7627771 62273
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner13 63014 08112 36412 67512 6428 287
Verftsindustri og annen transportmiddel industri1 3816731 088-65-594859
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon8267171 019597486555
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr1 0052 0772 5972 2152 175188
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning30 37227 61128 87126 15421 91630 660
Vannforsyning, avløp og renovasjon9871 3066101 0801 2081 244
Bygge- og anleggsvirksomhet38 81046 90044 69247 40551 03755 217
Varehandel og reparasjon av motorvogner28 43231 81225 72437 12137 82934 914
Rørtransport9 96310 50011 76111 59611 79513 970
Utenriks sjøfart5 6576 3949 35810 24119 6847 999
Transport utenom utenriks sjøfart16 24519 03623 64423 56728 46733 459
Post og distribusjonsvirksomhet2 177-811 3651 1131 3511 438
Overnattings- og serveringsvirksomhet5 2066 0646 3356 4008 1009 003
Informasjon og kommunikasjon17 36318 59720 18617 87218 01221 440
Finansierings- og forsikringsvirksomhet48 62669 20481 82484 79078 35683 168
Omsetning og drift av fast eiendom40 70744 75645 78847 16546 90846 758
Boligtjenester, egen bolig40 97735 49835 64235 93138 36939 084
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting22 73029 37930 56430 67528 85432 276
Forretningsmessig tjenesteyting10 45711 73411 48111 9368 8916 328
Offentlig admistrasjon og forsvar000000
Undervisning2 3092 3803 1853 4123 5244 181
Helse- og omsorgstjenester16 32517 13817 01518 60820 36521 254
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting10 27610 26510 48911 21012 68714 043
 
Fastlands-Norge392 245422 316447 259469 223481 755513 882
 
Offentlig forvaltning000000
Statsforvaltning000000
Sivil forvaltning000000
Forsvar000000
Kommuneforvaltning000000