294384_tabell_294865_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294865
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Faste 2005-priser. Millioner kroner1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi22 102 7952 160 5972 182 1752 224 0472 259 8772 283 027
 
Totalt for næringer1 848 8471 898 5001 915 7281 952 2841 984 0042 000 609
Jordbruk og skogbruk16 58516 93416 73216 85017 53417 726
Fiske, fangst og akvakultur19 92521 42619 85422 14122 59421 530
Bergverksdrift4 1144 0063 9813 8023 6463 618
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester358 784354 973345 599346 649355 630358 676
Utvinning av råolje og naturgass339 026333 562321 142324 358337 196344 179
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass20 42021 86324 91722 88820 01716 991
Industri169 601173 166179 003184 374178 507170 408
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri30 67732 14732 12033 09632 95032 462
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2 8842 6613 0002 9022 8293 057
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler5 7195 6105 1445 0875 1495 313
Produksjon av papir og papirvarer2 4073 7493 5953 0772 9763 231
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak4 2884 0863 8133 5223 2363 023
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri22 93320 73821 38020 59821 90624 202
Produksjon av kjemiske råvarer7 8235 5535 4806 2286 3135 707
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter10 89311 11011 49012 06211 85912 159
Produksjon av metaller7 4646 9966 7037 3676 9357 186
Produksjon av metallvarer, elektisk utstyr og maskiner50 82952 81754 67658 69356 45149 452
Verftsindustri og annen transport industri15 76716 39218 43619 08016 31215 199
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon4 5734 4914 5064 1994 0764 026
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr10 66411 88913 40013 48412 98710 810
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning35 37841 59640 77843 69644 45245 508
Vannforsyning, avløp og renovasjon9 79110 21110 13610 53710 88211 239
Bygge- og anleggsvirksomhet94 057100 843102 549104 535107 758111 753
Varehandel og reparasjon av motorvogner168 369176 961179 469189 188193 131189 647
Rørtransport18 43721 71220 62320 57421 93521 995
Utenriks sjøfart11 67212 73813 70113 95413 57013 182
Transport utenom utenriks sjøfart69 18867 92770 35269 05569 75671 442
Post og distribusjonsvirksomhet8 2547 6538 7408 2987 9897 767
Overnattings- og serveringsvirksomhet24 73725 03526 30127 55229 46330 516
Informasjon og kommunikasjon93 87697 514100 561101 797104 761107 520
Finansierings- og forsikringsvirksomhet78 47481 45384 79488 52991 92694 564
Omsetning og drift av fast eiendom54 97857 40157 98259 17359 38458 456
Boligtjenester, egen bolig90 63892 12295 72395 89697 37699 842
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting76 72282 59585 67786 68585 49987 039
Forretningsmessig tjenesteyting49 19052 51253 38054 07153 71451 777
Offentlig admistrasjon og forsvar111 333113 583113 553119 635121 981124 022
Undervisning88 28989 21891 87292 05393 93795 994
Helse- og omsorgstjenester173 821178 561180 105181 425184 745188 788
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting36 92437 36338 14839 36640 43541 389
 
Fastlands-Norge1 488 9771 546 2821 582 3221 616 9491 633 9651 643 240
 
Offentlig forvaltning334 826342 510345 048351 730357 953364 979
Statsforvaltning150 312154 104156 588160 479163 884167 386
Sivil forvaltning129 299133 115136 118139 827143 627147 036
Forsvar21 02620 93220 32520 47119 99120 045
Kommuneforvaltning184 710188 588188 585191 363194 168197 687