294384_tabell_294864_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
294384_tabell_294864
statistikk
2017-02-09T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
true
Denne første beregningen av tallene for 2016 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2016

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Millioner kroner1
201120122013201420152016
1Tall for siste år er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er regnet i markedsverdi mens bruttoprodukt er regnet i basisverdi
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi22 791 9732 965 2083 071 1343 140 3713 117 4333 111 773
 
Totalt for næringer2 496 9192 656 7942 749 0182 807 8572 773 2752 750 085
Jordbruk og skogbruk17 47117 81117 33118 75019 45419 066
Fiske, fangst og akvakultur20 08115 62223 06526 56730 83248 879
Bergverksdrift5 1055 2055 3824 8274 7604 511
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester634 903668 487655 099610 188484 869377 970
Utvinning av råolje og naturgass594 681627 586605 133559 620439 824348 812
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass40 22240 90149 96650 56845 04529 158
Industri188 581196 056203 246213 801222 795218 430
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri34 21735 01736 61139 34741 92046 026
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2 7382 5662 7432 6952 8233 365
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler7 6587 6997 2847 4227 5587 884
Produksjon av papir og papirvarer1 5112 6862 3582 3572 7363 113
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak4 3664 3074 1693 9033 5603 134
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri20 47218 45920 25120 51730 22832 000
Produksjon av kjemiske råvarer7 8515 6426 8208 50910 2638 862
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter11 83912 35812 59013 79213 57614 265
Produksjon av metaller10 1649 4308 04110 87712 09710 907
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner56 83761 47962 87166 55965 39257 904
Verftsindustri og annen transportmiddel industri20 06821 06723 01422 94120 09719 346
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon5 6985 7325 9035 5325 4715 603
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr13 01315 25617 41117 85917 33814 883
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning55 65253 84656 45155 82353 50364 217
Vannforsyning, avløp og renovasjon14 65415 57615 77616 75917 78018 620
Bygge- og anleggsvirksomhet135 139152 827158 615167 475177 177188 326
Varehandel og reparasjon av motorvogner183 129193 995193 697209 308214 249216 099
Rørtransport15 61916 11417 21717 27317 53419 296
Utenriks sjøfart23 83826 11329 98330 17640 04028 230
Transport utenom utenriks sjøfart81 73286 28994 38396 379103 693108 292
Post og distribusjonsvirksomhet11 1019 55910 23610 15810 23310 302
Overnattings- og serveringsvirksomhet31 35233 29335 28537 15540 22142 454
Informasjon og kommunikasjon93 92899 419103 827105 920109 180114 980
Finansierings- og forsikringsvirksomhet94 771117 341131 581137 135132 476138 266
Omsetning og drift av fast eiendom68 93475 66878 38881 71683 98785 661
Boligtjenester, egen bolig102 563101 613106 432111 731119 426124 311
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting102 970116 011124 469129 664131 911136 053
Forretningsmessig tjenesteyting65 78071 22773 68876 42475 16873 773
Offentlig admistrasjon og forsvar143 218153 058158 817169 876177 384184 428
Undervisning118 459125 309132 417137 363143 873150 400
Helse- og omsorgstjenester241 246257 838273 408290 333306 332318 861
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting46 69348 51750 22553 05656 39958 662
 
Fastlands-Norge1 862 7811 986 9812 096 6852 200 7882 275 8772 353 748
 
Offentlig forvaltning452 644482 993508 017537 726563 589586 566
Statsforvaltning208 876222 288232 879248 597263 109274 061
Sivil forvaltning182 525194 550204 968219 341233 723243 756
Forsvar26 35127 73827 91129 25629 38630 305
Kommuneforvaltning243 768260 705275 138289 129300 480312 505