178376_tabell_178415_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
178376_tabell_178415
statistikk
2014-05-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Fast realkapital etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
Totalt for næringer3,62,51,72,12,53,0
Jordbruk og skogbruk-0,4-1,3-0,4-1,1-1,6-1,6
Fiske, fangst og akvakultur1,1-1,1-3,24,63,97,5
Bergverksdrift1,416,8-0,14,04,37,9
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester5,55,22,43,24,76,3
Utvinning av råolje og naturgass4,94,82,93,95,06,6
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass23,813,8-9,9-16,5-4,6-4,7
Industri4,3-0,8-1,9-1,3-0,9-0,8
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri3,70,32,52,91,20,0
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri1,5-8,7-1,7-2,2-3,6-1,9
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler2,5-1,7-1,6-1,2-1,2-0,5
Produksjon av papir og papirvarer-3,1-4,4-4,7-4,4-3,9-4,3
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-5,9-5,3-7,2-4,9-5,1-0,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri13,53,4-1,9-2,7-0,5-1,7
Produksjon av kjemiske råvarer18,16,6-2,0-2,20,80,4
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter0,3-1,9-3,3-3,0-2,3-1,4
Produksjon av metaller0,0-2,6-2,9-2,6-2,3-2,5
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner5,0-1,2-2,6-0,3-1,41,3
Verftsindustri og annen transportmiddel industri3,3-5,6-5,3-4,1-2,5-0,9
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-3,3-7,7-5,7-4,4-4,5-2,4
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr9,71,8-0,14,05,79,2
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning1,70,41,41,82,22,3
Vannforsyning, avløp og renovasjon5,13,42,82,02,02,1
Bygge- og anleggsvirksomhet5,53,72,83,53,73,3
Varehandel og reparasjon av motorvogner-1,3-4,0-3,0-1,7-1,4-2,3
Rørtransport-2,7-3,7-3,6-3,7-4,8-1,5
Utenriks sjøfart0,46,02,24,65,77,1
Transport utenom utenriks sjøfart1,52,72,1-0,7-0,8-0,9
Post og distribusjonsvirksomhet-4,823,811,61,8-2,4-4,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet-0,8-0,6-1,2-1,5-1,0-1,3
Informasjon og kommunikasjon4,3-0,90,3-0,5-0,10,7
Finansierings- og forsikringsvirksomhet2,7-1,4-2,50,51,11,6
Omsetning og drift av fast eiendom16,27,66,04,74,33,7
Boligtjenester, egen bolig2,62,12,02,62,82,9
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting9,63,2-3,5-5,6-3,1-2,3
Forretningsmessig tjenesteyting5,8-3,31,03,410,87,8
Offentlig admistrasjon og forsvar4,14,23,23,53,13,4
Undervisning3,14,03,22,11,72,2
Helse- og omsorgstjenester2,61,80,80,50,81,8
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting1,11,50,81,10,90,7
Fastlands-Norge3,52,11,72,02,22,3
Offentlig forvaltning3,23,32,42,32,12,7
Statsforvaltning3,83,5-22,13,02,94,2
Sivil forvaltning2,93,2-24,42,63,54,6
Forsvar12,56,4-0,46,8-1,01,5
Kommuneforvaltning2,73,123,31,91,71,8