178376_tabell_178406_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
178376_tabell_178406
statistikk
2014-05-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig volumendring i prosent
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
Totalt for næringer0,2-7,5-8,07,78,38,4
 
Bygg og anlegg-4,2-11,7-5,36,75,24,2
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning4,23,0-0,22,75,024,7
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler14,12,0-28,219,737,911,3
Skip og båter-8,441,5-32,849,6-3,019,4
Transportmidler-9,8-32,510,0-6,824,6-0,8
Maskiner og utstyr6,3-12,2-1,81,90,33,6
 
Jordbruk og skogbruk3,0-18,017,9-13,3-11,6-0,6
Fiske, fangst og akvakultur100,9-14,8-20,283,32,529,0
Bergverksdrift24,4170,1-58,248,13,734,0
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester7,93,9-14,89,517,415,1
Utvinning av råolje og naturgass7,24,5-9,511,414,815,5
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass16,8-4,2-87,4....-10,0
Industri20,4-40,4-15,17,03,11,2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri61,7-24,229,25,7-14,6-13,7
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2,6-80,2276,4-5,3-19,721,8
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler24,6-35,5-4,52,5-0,311,1
Produksjon av papir og papirvarer-36,6-42,5-19,012,612,6-23,6
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-49,713,8-45,876,1-15,194,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri156,3-46,9-51,6-19,150,7-21,7
Produksjon av kjemiske råvarer164,5-42,2-59,7-6,959,0-5,6
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-52,5-23,1-24,20,54,612,1
Produksjon av metaller19,6-38,4-10,33,74,4-7,3
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner18,5-39,5-13,728,6-11,829,5
Verftsindustri og annen transportmiddel industri-54,8-71,6-10,427,335,327,2
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-8,9-66,951,415,1-13,142,6
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr30,6-34,2-10,945,522,029,9
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning11,8-16,421,38,710,33,6
Vannforsyning, avløp og renovasjon63,8-3,3-8,4-10,13,92,6
Bygge- og anleggsvirksomhet-19,9-9,6-10,511,59,71,3
Varehandel og reparasjon av motorvogner-10,6-26,47,416,01,3-9,3
Rørtransport-53,9-71,61,5-9,2-38,9841,1
Utenriks sjøfart-9,557,9-18,822,414,615,3
Transport utenom utenriks sjøfart-7,825,5-3,8-22,0-0,8-2,1
Post og distribusjonsvirksomhet-35,4478,421,5-10,7-14,0-14,8
Overnattings- og serveringsvirksomhet-28,2-1,7-8,9-8,311,6-5,7
Informasjon og kommunikasjon28,1-15,43,3-3,43,25,8
Finansierings- og forsikringsvirksomhet16,3-41,6-26,678,34,37,0
Omsetning og drift av fast eiendom-10,0-35,8-8,4-9,1-0,4-5,0
Boligtjenester, egen bolig-9,0-8,2-1,616,17,36,4
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-20,2-14,9-35,3-7,58,72,5
Forretningsmessig tjenesteyting-19,2-47,035,820,165,8-1,6
Offentlig admistrasjon og forsvar13,08,7-5,77,6-2,46,9
Undervisning-2,117,6-4,2-9,7-4,09,0
Helse- og omsorgstjenester-9,1-7,6-12,50,68,520,6
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting4,39,7-6,18,3-0,3-2,7
Fastlands-Norge-1,3-13,2-4,56,34,54,4
Offentlig forvaltning4,57,4-6,82,2-0,49,9
Statsforvaltning5,94,8-23,210,11,217,8
Sivil forvaltning5,511,6-19,8-0,413,816,5
Forsvar7,2-18,4-39,377,8-45,628,3
Kommuneforvaltning3,110,09,2-3,1-1,63,7