178376_tabell_178405_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
178376_tabell_178405
statistikk
2014-05-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Millioner kroner
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
Totalt for næringer542 277515 580481 985539 299602 986681 918
 
Bygg og anlegg261 387236 617232 915261 819286 071314 066
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning60 80067 60568 79174 15081 380104 169
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler62 49567 01849 39262 09787 756101 883
Skip og båter21 40429 93418 76428 33528 31136 633
Transportmidler23 55217 40319 25517 06921 24821 208
Maskiner og utstyr112 63997 00392 86895 82998 221103 959
 
Jordbruk og skogbruk8 2517 0298 4667 5316 8486 967
Fiske, fangst og akvakultur2 8862 4781 9983 7393 9535 373
Bergverksdrift9352 6071 0761 6511 7712 415
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester130 222143 588124 932143 545174 268207 692
Utvinning av råolje og naturgass120 475133 872123 614144 433171 428205 009
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass9 7479 7161 318-8882 8402 683
Industri38 02022 97019 21221 15322 39123 210
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri6 9305 3366 8557 5156 6075 840
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri28855207200165206
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler1 3618928448889081 033
Produksjon av papir og papirvarer757436341395457358
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak282321159285248493
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri13 5347 3133 4922 9304 5523 652
Produksjon av kjemiske råvarer8 0904 7601 8801 8152 9762 882
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter2 2251 7381 2921 3361 4351 648
Produksjon av metaller2 9271 8331 6111 7221 8441 754
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner5 0323 0572 5733 3893 0694 061
Verftsindustri og annen transportmiddel industri2 5137216318181 1361 479
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon511173251293261379
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr1 6601 0959561 3821 7112 306
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning14 22312 10914 56316 37518 64819 804
Vannforsyning, avløp og renovasjon9 9019 7789 2038 5929 2299 716
Bygge- og anleggsvirksomhet13 72912 74411 71713 32814 90515 424
Varehandel og reparasjon av motorvogner13 4589 74210 41212 14812 60811 685
Rørtransport1 7625285525273363 245
Utenriks sjøfart14 23422 23016 75320 69424 40130 361
Transport utenom utenriks sjøfart12 18215 64814 72511 42211 53011 692
Post og distribusjonsvirksomhet2501 4351 7701 6101 4121 229
Overnattings- og serveringsvirksomhet2 0952 0391 8501 7271 9901 915
Informasjon og kommunikasjon15 67913 14313 39613 06913 80214 921
Finansierings- og forsikringsvirksomhet9 8525 7454 2627 8318 4249 212
Omsetning og drift av fast eiendom54 84136 03934 14032 39033 57232 764
Boligtjenester, egen bolig101 31095 31197 973120 542134 253146 966
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting7 6296 3924 0893 8014 2354 419
Forretningsmessig tjenesteyting7 5204 1645 6696 66811 22511 169
Offentlig admistrasjon og forsvar45 62250 18248 33953 97354 39167 322
Undervisning13 91116 54716 17515 12415 02016 833
Helse- og omsorgstjenester17 19115 94114 02614 47216 20320 041
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting6 5747 1916 6877 3877 5707 543
 
Fastlands-Norge396 059349 234339 748374 533403 981440 621
 
Offentlig forvaltning78 92985 75981 52986 40788 965108 032
Statsforvaltning40 08742 38432 89737 33938 97652 509
Sivil forvaltning31 05034 85828 47329 41934 59646 583
Forsvar9 0377 5264 4247 9204 3805 926
Kommuneforvaltning38 84243 37548 63249 06849 98955 523