178376_tabell_178398_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
178376_tabell_178398
statistikk
2014-05-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Driftsresultat etter hovednæring. Millioner kroner
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
Totalt for næringer907 788676 861776 193875 507920 288907 770
 
Jordbruk og skogbruk11 73610 69412 19511 62412 63913 385
Fiske, fangst og akvakultur6 6318 38616 12113 6747 61017 413
Bergverksdrift1 9075766451 0931 1581 002
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester514 397314 300352 398458 314492 631451 972
Utvinning av råolje og naturgass508 156303 076343 028451 366480 419436 748
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass6 24111 2249 3706 94812 21215 224
Industri39 36219 80030 84927 07028 69928 308
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri4 9682 8476 1575 4575 7985 244
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri836441768843797676
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler62596379728431116
Produksjon av papir og papirvarer-1 358-2 269-1 791-3 013-2 966-2 985
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak570127549565543603
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri9 9965 6136 0833 2534 5591 207
Produksjon av kjemiske råvarer5 5839411 283-68-1 000-1 960
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter1 7526347741 4321 3231 255
Produksjon av metaller6 043-3 273870718-2 958-5 275
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner14 95513 38912 96913 61716 41619 916
Verftsindustri og annen transportmiddel industri5555311 7621 5492 9314 947
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon438387707837517409
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-181 2771 6221 0841 3092 195
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning33 13126 95034 82330 69424 99527 703
Vannforsyning, avløp og renovasjon510-1048561 151449-760
Bygge- og anleggsvirksomhet35 17933 85634 87739 50448 56454 526
Varehandel og reparasjon av motorvogner37 11723 85632 74535 20327 63020 890
Rørtransport13 74512 88212 81510 0829 79910 414
Utenriks sjøfart3 660-3 073-1 458-1 556-10 532-12 265
Transport utenom utenriks sjøfart10 0678 52110 13011 61613 67212 741
Post og distribusjonsvirksomhet3193 0012 8212 137828455
Overnattings- og serveringsvirksomhet5 1215 3114 7965 4156 0855 700
Informasjon og kommunikasjon12 44913 13718 05316 14514 16611 881
Finansierings- og forsikringsvirksomhet40 67852 30856 34853 18171 82990 120
Omsetning og drift av fast eiendom34 25641 60941 00144 10946 57646 847
Boligtjenester, egen bolig47 38844 97048 83150 56947 22746 201
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting24 77321 99926 57322 14628 67032 037
Forretningsmessig tjenesteyting6 8918 6139 09010 74513 45414 451
Offentlig admistrasjon og forsvar000000
Undervisning1 2731 3692 4122 5182 6893 069
Helse- og omsorgstjenester16 23217 16018 33818 41718 66819 002
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting10 96610 74010 93411 65612 78312 680
 
Fastlands-Norge375 986352 752412 438408 667428 389457 649
 
Offentlig forvaltning200204-78-171-303-1 090
Statsforvaltning000000
Sivil forvaltning000000
Forsvar000000
Kommuneforvaltning200204-78-171-303-1 090