178376_tabell_178397_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
178376_tabell_178397
statistikk
2014-05-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttoprodukt per utførte timeverk etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
Totalt for næringer-3,20,40,1-0,80,9-0,1
 
Jordbruk og skogbruk11,7-3,92,6-1,24,75,5
Fiske, fangst og akvakultur-2,123,412,812,82,3-2,0
Bergverksdrift-3,4-18,115,7-5,6-1,50,5
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-10,5-7,7-9,1-9,3-3,5-7,4
Utvinning av råolje og naturgass-13,0-9,6-11,0-10,4-3,1-8,5
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass4,1-2,2-5,9-10,64,67,3
Industri1,81,06,41,82,52,1
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-1,37,65,0-1,21,7-2,1
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-1,8-15,317,417,6-0,9-0,7
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-12,2-10,05,411,0-0,5-0,4
Produksjon av papir og papirvarer-5,1-5,822,4-51,19,49,1
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak1,53,010,7-1,1-0,70,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri7,816,99,03,71,3-0,9
Produksjon av kjemiske råvarer26,1-15,56,61,2-7,23,7
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter4,9-12,46,214,8-0,1-0,4
Produksjon av metaller15,9-24,723,8-2,1-4,1-2,7
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner6,35,90,13,65,54,9
Verftsindustri og annen transportmiddel industri-0,5-8,49,92,06,06,1
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-8,9-10,37,02,0-1,9-0,4
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-12,812,76,0-5,1-1,13,7
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-10,10,9-0,1-1,510,7-8,6
Vannforsyning, avløp og renovasjon-6,91,1-2,22,50,5-6,5
Bygge- og anleggsvirksomhet-3,6-1,6-0,4-1,03,63,6
Varehandel og reparasjon av motorvogner-1,63,74,65,10,63,5
Rørtransport1,0-9,59,9-13,97,7-5,9
Utenriks sjøfart-45,4-10,58,211,63,24,8
Transport utenom utenriks sjøfart-6,0-4,2-0,82,8-0,21,0
Post og distribusjonsvirksomhet3,39,45,73,4-4,7-3,2
Overnattings- og serveringsvirksomhet-0,3-2,3-4,4-1,20,0-0,1
Informasjon og kommunikasjon1,47,65,51,61,33,1
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-3,6-3,22,02,52,43,3
Omsetning og drift av fast eiendom-9,518,0-5,41,1-1,1-2,8
Boligtjenester, egen bolig............
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,3-3,31,5-4,32,81,7
Forretningsmessig tjenesteyting-5,87,1-1,3-1,03,91,4
Offentlig admistrasjon og forsvar1,91,81,80,81,11,8
Undervisning-0,6-2,0-1,30,60,50,3
Helse- og omsorgstjenester-0,1-1,9-0,4-1,90,00,9
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting-9,5-5,4-1,62,50,9-0,1
 
Fastlands-Norge-1,40,71,50,71,61,4
 
Offentlig forvaltning-0,2-0,2-0,7-0,40,50,9
Statsforvaltning0,30,5-2,6-0,90,61,3
Sivil forvaltning-0,10,2-3,3-0,90,51,2
Forsvar3,42,33,4-0,70,61,1
Kommuneforvaltning-0,5-0,70,8-0,10,50,7