178376_tabell_178393_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
178376_tabell_178393
statistikk
2014-05-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Årslønn, påløpt etter næring. Endring fra året før i prosent
201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
Totalt for næringer3,74,24,03,9
 
Jordbruk, skogbruk og fiske5,23,73,53,7
Bergverksdrift og oljeutvinning2,54,84,45,5
Industri3,93,94,33,9
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning3,25,12,65,9
Vannforsyning, avløp og renovasjon3,35,84,73,8
Bygge- og anleggsvirksomhet2,73,23,33,6
Varehandel og reparasjon av motorvogner3,23,63,23,6
Transport og lagring3,54,03,43,5
Overnattings- og serveringsvirksomhet3,73,02,83,3
Informasjon og kommunikasjon3,85,35,13,0
Finansierings- og forsikringsvirksomhet6,76,60,55,5
Omsetning og drift av fast eiendom6,16,05,24,4
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting3,54,74,64,2
Forretningsmessig tjenesteyting1,94,83,13,7
Offentlig admistrasjon og forsvar4,74,14,43,8
Undervisning3,64,24,43,2
Helse- og omsorgstjenester3,94,14,33,9
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting3,54,44,23,7
 
Offentlig forvaltning4,04,14,43,7
Statsforvaltning4,44,14,03,7
Kommuneforvaltning3,74,14,63,7