178376_tabell_178391_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
178376_tabell_178391
statistikk
2014-05-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Lønnskostnad per utførte timeverk for lønnstakere etter hovednæring. Årlig endring i prosent
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
Totalt for næringer5,94,92,64,54,24,9
 
Jordbruk og skogbruk5,23,42,52,23,33,6
Fiske, fangst og akvakultur8,45,15,53,83,94,6
Bergverksdrift3,80,00,57,13,64,4
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester11,69,10,26,86,77,0
Utvinning av råolje og naturgass15,06,9-0,35,57,56,4
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass7,611,40,48,26,07,6
Industri5,14,12,24,54,44,7
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri4,64,70,73,85,05,5
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2,84,72,95,23,75,5
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler4,63,82,04,53,04,7
Produksjon av papir og papirvarer3,16,0-0,24,41,83,4
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak2,32,93,14,92,73,9
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri4,35,54,34,54,14,0
Produksjon av kjemiske råvarer0,23,05,42,84,84,0
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter3,95,91,34,74,34,2
Produksjon av metaller5,46,50,76,36,23,7
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner6,06,70,74,54,34,2
Verftsindustri og annen transportmiddel industri4,91,25,25,04,34,9
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon5,92,74,15,04,95,7
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr6,0-3,06,93,65,14,4
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning2,84,40,74,93,16,8
Vannforsyning, avløp og renovasjon6,02,25,86,75,55,3
Bygge- og anleggsvirksomhet5,64,52,93,53,84,4
Varehandel og reparasjon av motorvogner3,74,02,33,32,95,3
Rørtransport-3,92,410,0-12,93,43,8
Utenriks sjøfart4,9-0,60,72,63,64,2
Transport utenom utenriks sjøfart6,94,70,74,73,13,6
Post og distribusjonsvirksomhet5,45,8-2,96,03,73,8
Overnattings- og serveringsvirksomhet3,64,43,12,52,63,6
Informasjon og kommunikasjon6,24,90,86,06,53,9
Finansierings- og forsikringsvirksomhet6,11,43,54,84,17,4
Omsetning og drift av fast eiendom7,15,74,45,76,65,2
Boligtjenester, egen bolig............
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting6,04,42,64,66,65,3
Forretningsmessig tjenesteyting6,15,11,44,33,34,7
Offentlig admistrasjon og forsvar6,74,83,24,43,64,7
Undervisning7,35,34,12,54,53,4
Helse- og omsorgstjenester5,84,73,36,23,64,9
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting5,74,53,64,44,74,2
 
Fastlands-Norge5,64,72,74,34,04,7
 
Offentlig forvaltning6,75,23,44,93,74,5
Statsforvaltning6,55,03,94,74,23,7
Sivil forvaltning6,75,43,84,94,33,8
Forsvar4,71,83,33,53,02,5
Kommuneforvaltning7,05,43,05,03,45,2