178376_tabell_178390_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
178376_tabell_178390
statistikk
2014-05-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Lønnskostnader etter hovednæring. Millioner kroner
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
Totalt for næringer1 085 6271 117 3741 148 3791 225 9751 306 1941 379 908
 
Jordbruk og skogbruk5 0494 9535 2435 5375 5785 728
Fiske, fangst og akvakultur2 6312 8883 3493 5763 5813 733
Bergverksdrift2 7302 5342 5562 8483 1183 242
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester44 52751 92654 35761 62568 79376 478
Utvinning av råolje og naturgass23 95227 86829 59933 62437 39541 379
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass20 57524 05824 75828 00131 39835 099
Industri131 243125 827123 504128 582134 570142 634
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri21 61722 10622 20123 15624 84526 576
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri1 7961 6091 5961 6861 6621 710
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler6 0875 4475 6605 9556 1146 136
Produksjon av papir og papirvarer3 1813 0002 7502 7032 0631 766
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak3 6293 3533 2653 2303 1223 110
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri9 8458 9859 5829 8859 6189 649
Produksjon av kjemiske råvarer4 0173 7914 3884 4414 0773 991
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter8 4777 8047 6428 0828 2608 615
Produksjon av metaller7 0016 4985 9286 1526 6246 722
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner35 08936 22434 76836 53938 63241 721
Verftsindustri og annen transportmiddel industri18 76016 75415 73916 31217 94520 030
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon4 7844 3884 1924 0714 0444 080
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr10 9779 65910 18110 81111 64112 519
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning8 1837 9577 7658 3508 7739 534
Vannforsyning, avløp og renovasjon6 9046 5747 0027 5048 1118 761
Bygge- og anleggsvirksomhet81 15380 13581 00887 91595 365103 251
Varehandel og reparasjon av motorvogner131 277132 289135 033138 842145 551150 769
Rørtransport219243251235249259
Utenriks sjøfart17 13617 75617 92018 64819 70620 262
Transport utenom utenriks sjøfart49 28349 48550 96754 48057 50760 019
Post og distribusjonsvirksomhet8 3037 9277 5627 7898 1928 202
Overnattings- og serveringsvirksomhet21 18321 33322 34923 76525 12726 557
Informasjon og kommunikasjon54 39355 57156 63560 50565 49367 308
Finansierings- og forsikringsvirksomhet37 39239 14639 55540 35542 32445 340
Omsetning og drift av fast eiendom10 62910 58210 93211 93813 02713 907
Boligtjenester, egen bolig000000
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting63 55166 28568 49372 38280 76985 477
Forretningsmessig tjenesteyting43 65541 64942 40049 16153 37357 117
Offentlig admistrasjon og forsvar86 64692 57496 000102 928107 602111 305
Undervisning82 59588 62693 72497 447102 726107 030
Helse- og omsorgstjenester171 858184 201194 084211 655224 916239 372
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting25 08726 91327 69029 90831 74633 621
 
Fastlands-Norge1 023 7451 047 4491 075 8511 145 4671 217 4461 282 908
 
Offentlig forvaltning309 069330 278347 201372 512392 701413 387
Statsforvaltning136 652144 367151 844161 881170 801177 513
Sivil forvaltning122 859130 019137 339146 485154 928161 818
Forsvar13 79314 34814 50515 39615 87315 695
Kommuneforvaltning172 417185 911195 357210 631221 900235 874