178376_tabell_178389_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
178376_tabell_178389
statistikk
2014-05-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedspriser, bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi210,9-5,46,36,72,82,9
 
Totalt for næringer12,4-6,26,47,52,93,0
Jordbruk og skogbruk-3,74,45,91,64,64,6
Fiske, fangst og akvakultur-3,311,734,3-20,2-33,078,7
Bergverksdrift21,8-0,6-6,716,53,70,8
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester32,2-27,516,028,47,00,4
Utvinning av råolje og naturgass33,2-30,317,330,07,00,3
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass14,727,72,48,17,72,2
Industri0,8-5,62,6-0,81,50,9
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-3,7-8,46,02,22,74,2
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-1,47,90,5-8,62,7-0,2
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler2,89,3-0,2-2,2-0,60,9
Produksjon av papir og papirvarer-10,1-18,3-4,611,7-35,4-38,1
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak1,6-9,02,14,12,94,4
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri3,0-19,9-4,2-13,811,0-12,5
Produksjon av kjemiske råvarer9,5-19,8-0,5-14,41,1-13,3
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-3,912,5-3,5-5,32,22,6
Produksjon av metaller-10,8-40,338,55,6-30,7-29,8
Produksjon av metallvarer, elektisk utstyr og maskiner5,2-3,21,00,62,12,5
Verftsindustri og annen transportmiddel industri5,812,81,90,83,04,8
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon2,514,92,53,20,03,5
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr6,2-2,12,83,87,46,0
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning39,4-4,419,9-5,9-18,517,0
Vannforsyning, avløp og renovasjon9,95,611,03,1-1,32,4
Bygge- og anleggsvirksomhet5,25,44,26,85,23,1
Varehandel og reparasjon av motorvogner2,0-7,12,00,1-2,4-2,2
Rørtransport11,2-1,9-3,7-7,9-11,59,9
Utenriks sjøfart81,4-12,23,7-8,7-28,31,6
Transport utenom utenriks sjøfart9,77,41,50,74,30,3
Post og distribusjonsvirksomhet-2,019,6-2,00,2-2,73,0
Overnattings- og serveringsvirksomhet4,06,64,84,43,41,1
Informasjon og kommunikasjon0,1-0,4-1,00,30,7-2,3
Finansierings- og forsikringsvirksomhet7,316,74,7-3,116,714,6
Omsetning og drift av fast eiendom5,83,44,03,86,14,2
Boligtjenester, egen bolig1,31,23,12,5-1,2-0,3
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting7,64,23,83,06,44,2
Forretningsmessig tjenesteyting5,53,02,13,92,23,9
Offentlig admistrasjon og forsvar5,33,62,43,72,95,8
Undervisning8,07,25,92,34,03,3
Helse- og omsorgstjenester6,56,14,07,83,33,6
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting2,45,54,51,74,32,3
 
Fastlands-Norge5,22,44,02,02,13,9
 
Offentlig forvaltning6,95,54,35,43,24,1
Statsforvaltning6,45,24,35,93,53,6
Sivil forvaltining6,75,74,96,33,63,8
Forsvar3,71,30,22,93,12,3
Kommuneforvaltning7,35,74,35,12,94,5