178376_tabell_178387_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
178376_tabell_178387
statistikk
2014-05-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Faste 2005-priser. Millioner kroner
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi22 058 4932 024 8392 034 5202 061 8072 121 5232 135 243
 
Totalt for næringer1 817 8371 788 1931 791 2151 810 8201 863 5181 872 415
Jordbruk og skogbruk16 34414 70314 96914 37014 53814 715
Fiske, fangst og akvakultur14 00615 38417 53919 76021 01720 327
Bergverksdrift4 7383 5774 1594 0784 2424 244
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester393 505388 017368 697354 980358 133344 759
Utvinning av råolje og naturgass372 177366 246347 539335 446336 190319 798
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass21 85622 42521 61220 19022 35624 931
Industri170 668158 850162 145164 684169 122174 804
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri27 76329 15030 48930 27031 44331 219
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2 9222 1652 4082 8252 6632 580
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler6 0684 7495 0715 6595 6125 357
Produksjon av papir og papirvarer4 9554 1544 6682 1481 7611 590
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak4 6344 2994 4834 2583 9803 847
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri18 70018 91321 08721 59020 44619 543
Produksjon av kjemiske råvarer8 2416 3827 4647 4366 0445 899
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter11 8199 0009 22710 70010 47310 441
Produksjon av metaller10 2706 7427 5587 2207 0176 685
Produksjon av metallvarer, elektisk utstyr og maskiner48 41949 66947 38949 39052 84957 442
Verftsindustri og annen transport industri19 19715 51115 23315 33017 13119 340
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon5 7864 6224 5384 3554 0493 847
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr9 85610 15410 64010 34610 48711 202
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning38 50636 17235 00035 34839 88437 087
Vannforsyning, avløp og renovasjon10 72710 0969 93510 22310 52010 085
Bygge- og anleggsvirksomhet101 13494 07291 40493 874100 714107 097
Varehandel og reparasjon av motorvogner161 343162 138168 838176 532179 991182 863
Rørtransport19 63219 24519 85718 37520 24419 142
Utenriks sjøfart13 03512 16113 18214 92115 70816 232
Transport utenom utenriks sjøfart55 12250 67451 17053 64754 79555 847
Post og distribusjonsvirksomhet7 9717 9038 2098 2547 9827 454
Overnattings- og serveringsvirksomhet26 24224 80224 04224 64425 41525 961
Informasjon og kommunikasjon78 26082 27788 25390 42493 15295 211
Finansierings- og forsikringsvirksomhet81 44681 31480 95880 73883 33385 886
Omsetning og drift av fast eiendom48 21554 00752 45854 65755 09854 330
Boligtjenester, egen bolig89 67187 67291 20293 87795 62398 235
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting76 09473 25875 40972 84878 20480 382
Forretningsmessig tjenesteyting46 72945 45845 26549 44554 07356 077
Offentlig admistrasjon og forsvar94 40997 970100 208103 753105 801106 398
Undervisning78 08378 11178 38879 96181 01981 901
Helse- og omsorgstjenester166 112166 885169 089170 496174 806179 075
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting35 27634 71534 47336 25437 22437 833
 
Fastlands-Norge1 400 9651 378 2001 398 6421 432 6081 483 1021 511 866
 
Offentlig forvaltning301 526305 740308 789314 535321 331326 604
Statsforvaltning132 676134 120132 340133 548135 978137 944
Sivil forvaltning117 363118 129116 186117 114119 404121 681
Forsvar15 31216 00716 19816 49616 61016 208
Kommuneforvaltning168 876171 661176 577181 153185 538188 858