178376_tabell_178381_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
178376_tabell_178381
statistikk
2014-05-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumendring i prosent
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1,80,03,82,63,02,1
Konsum i husholdninger1,8-0,24,02,63,02,1
Varekonsum1,1-0,45,21,62,10,9
Tjenestekonsum2,00,41,82,63,12,6
Husholdningenes konsum i utlandet3,9-5,212,59,49,77,8
Utlendingers konsum i Norge-1,9-5,46,11,93,73,4
Konsum i ideelle organisasjoner3,14,3-2,04,11,92,6
Konsum i offentlig forvaltning2,74,31,31,11,81,8
Konsum i statsforvaltningen2,44,6-0,30,11,81,4
Konsum i statsforvaltningen, sivilt2,64,6-0,50,12,01,7
Konsum i statsforvaltningen, forsvar1,14,40,90,40,5-0,5
Konsum i kommuneforvaltningen3,03,93,02,21,82,2
 
Bruttoinvestering i fast realkapital0,2-7,5-8,07,78,38,4
Utvinning og rørtransport5,23,4-9,511,314,617,1
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass16,8-4,2-87,4....-10,0
Utenriks sjøfart-9,557,9-18,822,414,615,3
Fastlands-Norge-1,3-13,2-4,56,34,54,4
Fastlands-Norge utenom offentlig frovaltning-2,6-18,3-3,87,55,92,9
Næringer0,8-23,1-5,12,34,90,2
Industri og bergverk20,5-35,4-19,59,23,13,6
Annen vareproduksjon7,9-15,73,36,15,14,2
Tjenester-5,5-21,9-4,5-0,55,2-2,1
Boliger (husholdninger)-9,0-8,2-1,616,17,36,4
Offentlig forvaltning4,57,4-6,82,2-0,49,9
Lagerendring og statistiske avvik-3,4-77,5423,6-2,6-3,0-4,8
Bruttoinvestering i alt-0,3-17,04,15,86,36,3
 
Innenlandsk sluttanvendelse1,4-4,03,23,13,63,2
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)1,4-1,61,52,82,92,5
Etterspørsel fra offentlig forvaltning2,94,70,21,31,52,8
 
Eksport i alt0,1-4,20,4-0,71,1-3,3
Tradisjonelle varer3,5-8,03,4-0,11,70,4
Råolje og naturgass-1,3-2,0-6,9-5,60,7-7,7
Skip, plattformer og fly2,6-25,1-15,054,6-35,61,3
Tjenester-1,6-3,912,15,93,01,5
 
Samlet sluttanvendelse1,0-4,12,31,92,81,1
 
Import i alt3,9-12,59,03,82,32,9
Tradisjonelle varer1,2-12,99,14,12,42,5
Råolje og naturgass-41,150,5-23,2-7,74,611,6
Skip, plattformer og fly62,3-23,2-1,56,0-17,9-5,2
Tjenester6,3-12,812,53,74,43,8
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi20,1-1,60,51,32,90,6
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi21,5-1,61,72,63,42,0
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart-4,7-1,6-4,0-3,01,3-3,5
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi2,0-1,61,52,43,51,9
Fastlands-Norge utenom offentlig frovaltning1,9-2,51,62,64,02,0
Industri og bergverk2,9-7,42,41,52,73,3
Annen vareproduksjon0,8-6,0-1,42,88,21,8
Tjenester inkl. boligtjenester2,0-0,42,22,83,21,9
Offentlig forvaltning2,41,41,01,92,21,6
Produktavgifter og -subsidier-1,2-1,73,03,32,82,1