400736_tabell_430900_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
400736_tabell_430900
statistikk
2020-09-08T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Nasjonalregnskapjuli 2020

Innhold

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Løpende priser. Millioner kroner1
201820192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
1Tall fra og med 2018 er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1 533 5701 591 322397 700391 092417 539376 088351 168
¬ Konsum i husholdninger1 449 0711 501 128374 863371 070392 973353 037331 748
¬¬ Varekonsum658 422668 067167 941163 755178 825152 020174 813
¬¬ Tjenestekonsum714 718754 217187 069188 284191 963188 255156 830
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet123 446129 58333 36540 34629 58320 2801 313
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge-47 515-50 740-13 512-21 315-7 398-7 518-1 209
¬ Konsum i ideelle organisasjoner84 49890 19422 83720 02224 56623 05119 420
Konsum i offentlig forvaltning826 777866 716222 191216 000217 815222 184234 278
¬ Konsum i statsforvaltningen405 017423 918108 110105 223107 839108 782116 636
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt356 692372 85594 98392 73994 38196 237102 607
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar48 32451 06313 12612 48413 45812 54614 029
¬ Konsum i kommuneforvaltningen421 761442 798114 082110 777109 976113 401117 643
 
Bruttoinvestering i fast realkapital851 475926 546228 129236 524248 616219 853222 194
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)153 421178 39444 58145 97549 88644 53445 359
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)8483 4417448931 3802 145112
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)697 207744 711182 804189 657197 350173 174176 723
¬¬Næringer (bruttoinvestering)310 982335 76381 81684 20192 42377 19377 753
¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)6 1049 1132 4302 0582 6311 6981 676
¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)187 638195 30147 99848 12951 21747 86245 451
¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)45 25157 87613 33714 37217 95712 30212 073
¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)71 99073 47318 05019 64220 61815 33118 552
¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)193 523196 24149 55549 58948 38744 98246 420
¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)192 701212 70851 43355 86656 54050 99952 551
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander42846911710113111119
Lagerendring og statistiske avvik113 499102 07014 89714 92922 81552 46835
Bruttoinvestering i alt965 4021 029 086243 142251 555271 561272 432222 248
 
Innenlandsk sluttanvendelse3 325 7493 487 124863 034858 646906 915870 703807 694
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)3 057 5543 202 749802 695796 748832 703771 445762 169
Etterspørsel fra offentlig forvaltning1 019 4781 079 424273 624271 866274 355273 183286 829
 
Eksport i alt1 357 3211 311 487318 992309 702347 160322 578256 399
¬ Tradisjonelle varer (eksport)410 981432 348107 574103 128113 068108 14195 515
¬ Råolje og naturgass (eksport)569 384463 694105 89691 291131 239113 19472 352
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)11 09411 6444 4612 7171 6033 6641 753
¬ Tjenester (eksport)365 862403 802101 061112 566101 25097 57986 780
 
Samlet sluttanvendelse4 683 0704 798 6111 182 0251 168 3481 254 0751 193 2811 064 093
 
Import i alt1 152 2091 249 252313 640319 766324 050294 100264 130
¬ Tradisjonelle varer (import)681 757738 270186 254180 434188 777181 573175 702
¬ Råolje og naturgass (import)24 57926 4835 5587 9088 5585 9713 170
¬ Skip, plattformer og fly (import)37 56938 18611 12810 1209 4019 70911 204
¬ Tjenester (import)408 304446 313110 700121 304117 31496 84774 054
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi23 530 8603 549 360868 386848 582930 025899 181799 964
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22 906 8713 038 591749 349745 326787 842775 363721 275
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart3623 989510 769119 037103 256142 183123 81778 688
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi2 514 4362 639 636650 512644 563683 352682 496627 367
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)1 871 3201 963 950476 089476 102513 455511 826445 938
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)213 696227 68856 63356 45258 66460 27654 786
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)356 377362 20080 23988 41197 53392 20870 806
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)1 301 2471 374 062339 218331 239357 258359 342320 346
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)643 116675 686174 423168 460169 897170 671181 429
Produktavgifter og -subsidier392 435398 95498 837100 763104 49092 86793 908

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB