400736_tabell_430899_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
400736_tabell_430899
statistikk
2020-09-08T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Nasjonalregnskapjuli 2020

Innhold

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
Oktober 2019 - Desember 2019November 2019 - Januar 2020Desember 2019 - Februar 2020Januar 2020 - Mars 2020Februar 2020 - April 2020Mars 2020 - Mai 2020April 2020 - Juni 2020Mai 2020 - Juli 2020
1Tall fra og med 2018 er foreløpige
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre utgjør månedene mars, juni, september og desember kvartalene i ett år. Mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
3Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
4Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner-0,1-0,2-0,1-4,2-10,6-16,3-11,3-0,4
¬ Konsum i husholdninger-0,1-0,2-0,1-4,2-10,5-16,0-10,80,2
¬¬ Varekonsum0,1-0,5-0,9-1,0-0,30,65,38,4
¬¬ Tjenestekonsum0,80,80,7-5,3-14,9-22,8-18,0-3,8
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet-4,0-2,00,9-20,5-54,5-88,3-98,3-86,3
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge6,25,94,5-19,4-50,3-79,9-89,4-78,8
¬ Konsum i ideelle organisasjoner0,10,51,1-4,1-11,8-20,8-19,8-10,3
Konsum i offentlig forvaltning0,60,70,7-0,2-1,9-3,0-2,20,5
¬ Konsum i statsforvaltningen0,71,31,20,1-1,9-3,2-1,31,7
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt0,61,41,40,3-2,2-3,8-1,81,7
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar1,60,7-0,5-1,50,01,32,71,9
¬ Konsum i kommuneforvaltningen0,50,20,1-0,6-1,9-2,9-3,1-0,7
Bruttoinvestering i fast realkapital0,1-3,1-3,7-5,3-4,4-4,8-3,10,0
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)5,22,0-1,5-5,6-6,0-5,4-5,1-2,2
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)52,3-61,332,253,9111,9..-96,8-78,1
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)-1,4-3,9-4,5-5,6-4,4-3,6-1,51,2
¬¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoinvestering)-1,1-3,3-3,6-5,4-4,7-5,6-4,1-1,0
¬¬¬ Næringer (bruttoinvestering)0,4-1,9-2,2-5,7-6,3-8,9-6,8-2,2
¬¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)8,2-4,9-16,7-31,1-25,3-19,0-8,07,8
¬¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)-1,3-3,3-2,7-1,4-4,0-7,6-8,2-3,3
¬¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)0,6-4,6-8,2-13,2-11,2-11,1-9,5-2,6
¬¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)3,74,46,0-7,3-6,2-9,5-0,90,0
¬¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)-3,8-5,8-6,2-4,8-1,80,50,81,0
¬¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)-2,1-5,1-6,6-6,1-3,51,54,96,6
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander-0,5-0,42,3-10,7-43,2-75,5-86,6-51,1
Lagerendring og statistiske avvik-24,2-5,738,617,9-38,9-70,1-55,1-20,2
Bruttoinvestering i alt-2,5-3,4-0,2-3,3-7,7-12,2-8,4-1,3
Innenlandsk sluttanvendelse-0,6-0,90,1-3,0-7,6-11,8-8,1-0,5
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)-0,2-0,8-0,9-3,4-6,8-9,8-6,60,2
Etterspørsel fra offentlig forvaltning0,1-0,4-0,8-1,4-2,2-2,2-0,81,6
Eksport i alt5,66,42,3-1,1-4,4-6,9-8,3-4,0
¬ Tradisjonelle varer (eksport)1,5-0,4-1,3-2,9-3,6-6,6-7,9-6,1
¬ Råolje og naturgass (eksport)16,719,07,3-2,4-2,7-1,00,91,6
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)-42,3-8,1-46,3112,80,759,2-47,911,2
¬ Tjenester (eksport)0,01,12,20,7-7,4-15,2-18,3-9,2
Samlet sluttanvendelse1,01,00,7-2,5-6,7-10,5-8,2-1,5
Import i alt-0,5-0,5-0,3-4,6-12,6-19,6-17,2-5,1
¬ Tradisjonelle varer (import)-1,6-0,80,1-1,6-6,2-10,2-8,02,2
¬ Råolje og naturgass (import)7,449,726,4-7,4-29,5-37,2-30,3-35,9
¬ Skip, plattformer og fly (import)-10,2-30,2-25,5-7,2-14,0-13,12,818,5
¬ Tjenester (import)1,70,80,1-9,1-21,5-34,2-34,0-18,9
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi31,51,51,0-1,7-4,7-7,4-5,2-0,3
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi0,10,10,0-2,2-5,8-8,9-6,4-0,4
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart410,911,27,91,51,71,61,50,4
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi0,10,20,1-2,0-5,7-8,8-6,6-0,8
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)0,00,0-0,2-2,2-5,8-9,1-7,3-1,7
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)0,10,40,3-1,5-3,7-6,3-6,7-5,1
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)-1,2-1,5-1,7-0,9-1,6-2,6-1,31,4
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)0,30,30,1-2,6-7,3-11,2-8,9-1,9
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)0,50,80,9-1,4-5,4-7,9-4,51,6
Produktavgifter og -subsidier0,2-0,8-0,9-3,8-6,2-9,2-5,02,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB