365500_tabell_389061_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
365500_tabell_389061
statistikk
2019-06-07T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Nasjonalregnskapapril 2019

Innhold

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
20172018Oktober 2018 - Desember 2018November 2018 - Januar 2019Desember 2018 - Februar 2019Januar 2019 - Mars 2019Februar 2019 - April 2019
1Tall fra og med 2017 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt2,01,40,60,50,30,00,0
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,02,21,11,00,70,40,4
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart1,7-3,8-3,0-3,6-2,9-3,0-2,7
Innenlandsk sluttanvendelse2,61,91,21,00,20,20,4
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,22,00,40,20,30,70,8
Konsum i offentlig forvaltning2,51,20,10,50,70,90,4
Bruttoinvestering i fast realkapital3,61,02,60,1-2,3-2,51,1
Eksport i alt-0,2-0,7-0,80,21,32,10,5
Import i alt1,60,61,12,01,02,71,7
 
Sysselsatte personer1,11,50,50,5
Utførte timeverk0,31,60,60,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB