365500_tabell_389053_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
365500_tabell_389053
statistikk
2019-06-07T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Nasjonalregnskapapril 2019

Innhold

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.123
Juli 2018 - September 2018August 2018 - Oktober 2018September 2018 - November 2018Oktober 2018 - Desember 2018November 2018 - Januar 2019Desember 2018 - Februar 2019Januar 2019 - Mars 2019Februar 2019 - April 2019
1Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner-0,10,30,20,40,20,30,70,8
¬ Konsum i husholdninger-0,10,30,10,40,20,30,70,8
¬¬ Varekonsum-1,2-0,1-0,3-0,1-0,30,00,91,1
¬¬ Tjenestekonsum0,80,60,60,60,60,60,70,7
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet0,40,00,12,31,71,60,60,3
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge-0,6-0,10,51,73,35,04,43,7
¬ Konsum i ideelle organisasjoner0,40,71,01,41,21,00,91,1
Konsum i offentlig forvaltning-0,1-0,10,10,10,50,70,90,4
¬ Konsum i statsforvaltningen-0,1-0,1-0,2-0,30,30,81,30,5
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt0,00,0-0,1-0,30,30,81,20,5
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar-0,4-0,8-0,8-0,60,61,31,60,7
¬ Konsum i kommuneforvaltningen-0,10,00,40,50,70,60,60,3
Bruttoinvestering i fast realkapital2,22,84,92,60,1-2,3-2,51,1
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)4,13,84,25,01,6-1,0-4,13,0
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)........158,11,027,2-98,1
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)1,92,44,51,5-0,5-2,6-2,11,0
¬¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoinvestering)0,21,33,01,3-0,6-2,1-1,31,5
¬¬¬ Næringer (bruttoinvestering)0,21,84,71,8-1,4-4,0-2,72,0
¬¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)16,311,85,50,04,29,115,24,3
¬¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)-0,91,66,31,0-3,4-7,0-3,9-1,2
¬¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)3,24,95,77,77,78,68,716,3
¬¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)0,40,20,20,7-2,0-4,1-7,20,7
¬¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)0,20,50,20,30,80,90,90,6
¬¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)6,55,38,52,2-0,4-3,7-4,1-0,3
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander-3,03,24,25,0-1,1-3,00,81,2
Lagerendring og statistiske avvik-5,6-21,4-6,910,225,113,17,6-8,9
Bruttoinvestering i alt1,2-0,53,33,52,8-0,4-1,2-0,2
Innenlandsk sluttanvendelse0,30,01,11,21,00,20,20,4
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)0,30,71,10,60,1-0,20,10,7
Etterspørsel fra offentlig forvaltning1,10,91,60,50,3-0,2-0,10,3
Eksport i alt0,00,0-0,4-0,80,21,32,10,5
¬ Tradisjonelle varer (eksport)-1,60,32,06,26,44,30,6-2,6
¬ Råolje og naturgass (eksport)1,61,50,3-2,2-4,5-3,9-2,8-2,2
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)-17,4-17,7-14,4-67,6-10,88,5193,639,6
¬ Tjenester (eksport)0,8-1,1-3,2-4,2-1,13,26,95,5
Samlet sluttanvendelse0,20,00,70,70,80,50,70,4
Import i alt-0,6-0,62,61,12,01,02,71,7
¬ Tradisjonelle varer (import)0,60,31,11,22,53,94,63,0
¬ Råolje og naturgass (import)-7,92,119,83,1-9,6-22,9-15,1-8,9
¬ Skip, plattformer og fly (import)-18,1-16,975,98,66,4-44,6-30,7-23,8
¬ Tjenester (import)-0,4-0,5-0,50,31,12,73,52,3
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi0,50,20,10,60,50,30,00,0
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi0,30,20,61,11,00,70,40,4
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart1,80,1-3,6-3,0-3,6-2,9-3,0-2,7
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi0,30,20,71,21,20,80,40,3
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)0,20,10,81,41,30,80,40,4
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)0,80,70,61,61,82,00,40,5
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)-1,4-1,81,83,92,80,0-1,4-1,2
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)0,40,40,60,70,90,90,90,7
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)0,60,50,50,50,60,60,40,3
Produktavgifter og -subsidier0,50,40,10,80,30,3-0,10,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB