198132_tabell_217830_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
198132_tabell_217830
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk realøkonomi. BNP Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i 4. kvartal 2014, mens veksten for året var 2,3 prosent.

Nasjonalregnskapdesember 2014

Innhold

Lønnskostnader etter næring. Løpende priser. Millioner kroner1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Totalt for næringer1 384 1761 447 451348 599360 229361 490362 261363 471
 
Jordbruk og skogbruk5 9686 3181 4921 4121 5641 7181 624
Fiske, fangst og akvakultur4 6464 9921 2131 1741 2061 3031 310
Bergverksdrift3 2663 275797855792821807
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester77 50080 01919 38221 69519 71019 29619 318
¬ Utvinning av råolje og naturgass41 24842 25310 30911 47810 41710 17810 179
¬ Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass36 25237 7669 07310 2179 2929 1189 139
Industri144 778150 77836 70537 63337 71137 63337 800
¬ Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri26 20927 1806 7416 7616 7646 7026 953
¬ Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri1 7301 778434442451448437
¬ Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler6 1186 2191 5481 5451 5481 5491 577
¬ Produksjon av papir og papirvarer1 8471 654435425423408398
¬ Trykking og reproduksjon av innspilte opptak3 2413 212814777828803804
¬ Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri9 5559 9142 2762 4922 6822 4022 339
¬¬ Produksjon av kjemiske råvarer3 9484 1979341 0221 1661 022987
¬ Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri8 8649 0042 1892 2282 2702 2652 241
¬ Produksjon av metaller6 1986 2121 4371 6451 5581 5611 448
¬ Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner43 74746 22111 16311 60811 31311 75111 550
¬ Verftsindustri og transportmiddelindustri20 17721 2455 2795 1635 3875 2855 411
¬ Produksjon av møbler og annen industriproduksjon4 2534 1911 0541 0851 0361 0251 045
¬ Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr12 83913 9483 3353 4643 4523 4353 596
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning9 80510 2792 5252 5172 5932 5522 618
Vannforsyning, avløp og renovasjon8 4299 0452 1512 2002 2552 2792 311
Bygge- og anleggsvirksomhet104 938111 13926 56526 75528 31727 74028 327
Varehandel og reparasjon av motorvogner150 935154 48036 44339 79739 02638 30537 352
Rørtransport3003267276808881
Utenriks sjøfart11 71011 9032 8633 0102 9952 9862 912
Transport utenom utenriks sjøfart63 99165 84115 94616 53916 37016 56516 368
Post og distribusjonsvirksomhet8 2438 2682 0202 0642 0122 1572 035
Overnattings- og serveringsvirksomhet26 22328 1276 7486 8007 0727 0607 195
Informasjon og kommunikasjon66 12368 65316 47017 62517 06016 98416 984
Finansierings- og forsikringsvirksomhet45 20747 98511 23711 87612 23511 92011 954
Omsetning og drift av fast eiendom14 31515 2893 6103 7773 8403 8773 795
Boligtjenester, egen bolig0000000
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting84 04488 96321 38122 14021 81622 44522 562
Forretningsmessig tjenesteyting56 62559 28214 23814 68014 99014 82114 792
Offentlig admistrasjon og forsvar112 960119 48728 67628 98429 73530 23030 537
Undervisning107 042111 11227 18327 28427 57827 77128 479
Helse- og omsorgstjenester241 785254 31961 82862 21463 28464 08964 733
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting35 34237 5709 0539 1229 2479 6239 578
 
Fastlands-Norge1 330 9181 392 969335 354345 665347 997349 008350 299
 
¬ Offentlig forvaltning417 931439 311106 598107 286109 280110 622112 124
¬¬ Statsforvaltning180 382190 61645 75246 33047 44048 12948 716
¬¬¬ Sivil forvaltning164 683173 54941 84342 23443 20743 81144 296
¬¬¬ Forsvar15 69917 0673 9094 0964 2334 3184 420
¬¬ Kommuneforvaltning237 549248 69560 84660 95661 84062 49363 408

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB