198132_tabell_217810_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
198132_tabell_217810
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk realøkonomi. BNP Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i 4. kvartal 2014, mens veksten for året var 2,3 prosent.

Nasjonalregnskapdesember 2014

Innhold

Bruttoinvestering i fast realkapital etter type og næring. Prosentvis volumendring fra samme periode året før1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Bruttoinvestering i fast realkapital6,81,22,45,21,50,7-2,2
 
Bygg og anlegg4,52,61,24,24,63,1-1,2
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning24,2-2,310,39,4-1,2-10,4-4,8
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler7,40,78,417,92,6-4,5-8,1
Skip og båter15,2-9,0-11,8-30,4-17,714,20,3
Transportmidler3,0-0,3-13,7-17,1-7,623,22,1
Maskiner og utstyr1,51,80,96,00,83,0-1,5
Endring i livdyr- og frukttrebestand1,30,60,4-0,5-0,71,02,2
FOU og annen immatriell realkapital1,43,10,94,51,03,04,0
Verdigjenstander1,20,80,91,0-0,21,51,1
 
Totalt for næringer6,81,22,45,21,50,7-2,2
 
Jordbruk og skogbruk-0,6-3,8-1,3-2,8-4,7-3,4-4,0
Fiske, fangst og akvakultur79,7-30,868,1-32,8-38,2-4,1-42,8
Bergverksdrift23,4-28,1-18,8-39,7-46,2-1,4-8,7
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester10,6-0,95,311,50,1-6,2-6,3
¬ Utvinning av råolje og naturgass15,5-0,611,39,51,4-5,8-5,3
¬ Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass-69,3-19,5-68,0..-45,7-26,9-49,5
Industri4,77,22,412,8-1,78,510,2
¬ Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-11,515,6-3,37,324,924,08,3
¬ Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri14,8-10,723,527,6-20,14,8-40,2
¬ Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler9,7-13,28,724,8-46,4-18,011,8
¬ Produksjon av papir og papirvarer-19,311,7-22,6-5,7-33,247,552,3
¬ Trykking og reproduksjon av innspilte opptak72,6-4,9210,6-25,980,6-16,5-25,8
¬ Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-20,322,2-36,36,0-11,141,354,1
¬¬ Produksjon av kjemiske råvarer-3,51,7-23,123,0-18,1-4,816,9
¬ Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri10,2-8,2-12,437,3-30,8-33,316,0
¬ Produksjon av metaller-6,33,7-5,6-1,1-6,7-1,719,0
¬ Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner15,33,616,521,1-6,72,61,3
¬ Verftsindustri og transportmiddelindustri32,1-13,426,315,8-12,1-20,1-29,2
¬ Produksjon av møbler og annen industriproduksjon13,65,32,5-18,0-6,8-21,358,5
¬ Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr81,818,8142,225,029,325,4-0,7
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning3,92,90,017,87,7-0,7-6,6
Vannforsyning, avløp og renovasjon3,712,619,19,19,125,111,8
Bygge- og anleggsvirksomhet5,91,17,75,3-1,52,0-1,0
Varehandel og reparasjon av motorvogner2,3-14,46,1-13,1-24,6-11,6-8,1
Rørtransport754,537,9465,4262,892,8-15,012,2
Utenriks sjøfart18,2-5,8-8,3-34,4-18,720,514,3
Transport utenom utenriks sjøfart-7,76,7-25,6-20,52,639,65,8
Post og distribusjonsvirksomhet-34,594,3-30,8-1,995,8136,3143,6
Overnatting- og serveringsvirksomhet-5,5-12,9-13,7-14,0-12,8-10,5-14,3
Informasjon og kommunikasjon4,94,55,89,90,64,43,4
Finansierings- og forsikringsvirksomhet1,04,23,88,53,7-0,15,0
Omsetning og drift av fast eiendom-3,6-0,2-4,51,0-4,20,91,6
Boligtjenester, egen bolig6,4-1,62,90,8-1,0-0,3-5,6
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-0,11,3-6,4-4,8-4,65,08,8
Forretningsmessig tjenesteyting35,0-9,236,1-5,5-15,0-9,3-6,3
Offentlig admistrasjon og forsvar2,98,7-6,49,721,16,7-1,1
Undervisning5,83,35,69,0-0,44,50,4
Helse- og omsorgstjenester17,610,319,015,722,5-0,54,2
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting-2,5-0,4-7,1-6,1-1,60,86,0
 
Fastlands-Norge2,91,8-1,23,71,43,5-1,2
 
¬ Offentlig forvaltning6,58,51,910,616,86,21,5
¬¬ Statsforvaltning8,09,7-2,79,422,710,2-2,4
¬¬¬ Sivil forvaltning9,611,10,98,720,410,35,5
¬¬¬ Forsvar-1,11,0-22,213,637,29,2-58,6
¬¬ Kommuneforvaltning4,66,98,212,28,71,16,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB