198132_tabell_217797_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
198132_tabell_217797
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk realøkonomi. BNP Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i 4. kvartal 2014, mens veksten for året var 2,3 prosent.

Nasjonalregnskapdesember 2014

Innhold

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi20,72,2-0,40,51,10,50,9
 
Totalt for næringer0,52,3-0,40,61,00,71,0
 
Jordbruk og skogbruk2,82,110,10,8-1,0-3,18,0
Fiske, fangst og akvakultur-3,66,429,4-4,77,9-5,0-6,2
Bergverksdrift-1,91,9-4,51,63,82,71,9
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-3,91,7-3,50,80,31,92,5
¬ Utvinning av råolje og naturgass-4,91,9-3,70,90,52,22,6
¬ Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass12,40,0-0,50,1-2,2-1,61,2
Industri3,43,6-1,50,82,70,90,2
¬ Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-0,73,2-1,6-2,05,30,0-0,8
¬ Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-2,81,5-1,8-3,43,84,01,3
¬ Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-4,50,32,0-2,51,71,3-2,5
¬ Produksjon av papir og papirvarer-9,1-4,0-7,2-0,67,0-1,41,3
¬ Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-3,3-2,4-0,4-2,11,3-1,3-1,9
¬ Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-3,5-1,4-2,34,2-1,3-3,0-2,0
¬¬ Produksjon av kjemiske råvarer-2,42,4-3,46,5-1,90,8-5,5
¬ Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri-0,3-3,9-0,2-7,15,1-3,9-2,4
¬ Produksjon av metaller-4,92,71,5-0,41,50,6-1,5
¬ Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner8,36,8-2,73,81,51,12,2
¬ Verftsindustri og transportmiddelindustri13,66,6-0,12,42,54,1-1,3
¬ Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-4,8-3,0-0,6-5,75,51,6-0,7
¬ Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr7,25,0-1,8-0,24,84,63,1
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-6,63,9-3,44,510,3-8,42,3
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,53,1-0,71,50,00,50,6
Bygge- og anleggsvirksomhet6,34,41,9-0,42,01,3-0,6
Varehandel og reparasjon av motorvogner1,81,3-0,30,60,70,20,0
Rørtransport-5,4-0,4-6,2-2,35,8-1,16,6
Utenriks sjøfart7,64,5-2,36,74,3-4,7-0,8
Transport utenom utenriks sjøfart2,22,80,21,00,60,51,0
Post og distribusjonsvirksomhet-6,6-5,1-0,2-3,5-1,50,6-3,1
Overnattings- og serveringsvirksomhet2,13,40,51,31,20,70,4
Informasjon og kommunikasjon2,34,71,70,71,71,61,3
Finansierings- og forsikringsvirksomhet2,53,60,70,71,11,21,0
Omsetning og drift av fast eiendom-0,6-0,6-0,1-1,40,8-0,10,1
Boligtjenester, egen bolig2,82,20,70,30,50,70,8
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting2,61,61,50,30,50,4-0,4
Forretningsmessig tjenesteyting3,7-0,1-0,20,3-1,60,90,8
Offentlig admistrasjon og forsvar0,51,80,40,50,20,80,3
Undervisning0,91,1-0,30,80,50,20,1
Helse- og omsorgstjenester2,02,21,40,10,30,10,8
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting1,13,61,20,21,31,61,3
 
Fastlands-Norge2,22,40,60,41,10,30,5
 
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22,32,30,60,41,20,10,5
Produktavgifter og -subsidier2,51,80,20,31,6-1,10,6
 
¬ Offentlig forvaltning1,41,80,80,40,20,30,6
¬¬ Statsforvaltning1,62,30,80,50,40,80,6
¬¬¬ Sivil forvaltning2,32,51,00,50,30,80,6
¬¬¬ Forsvar-3,10,3-0,50,30,70,60,3
¬¬ Kommuneforvaltning1,31,40,70,20,2-0,20,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB