198132_tabell_217794_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
198132_tabell_217794
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk realøkonomi. BNP Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i 4. kvartal 2014, mens veksten for året var 2,3 prosent.

Nasjonalregnskapdesember 2014

Innhold

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Prosentvis volumendring fra samme periode året før1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi20,72,21,24,1-0,11,83,2
 
Totalt for næringer0,52,31,04,4-0,41,83,3
 
Jordbruk og skogbruk2,82,10,30,6-4,82,15,0
Fiske, fangst og akvakultur-3,66,45,73,216,423,5-8,8
Bergverksdrift-1,91,9-5,70,2-5,63,810,5
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-3,91,7-1,25,1-4,1-0,15,7
¬ Utvinning av råolje og naturgass-4,91,9-1,85,0-4,2-0,16,3
¬ Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass12,40,07,16,5-2,2-0,6-3,3
Industri3,43,63,27,6-1,23,54,6
¬ Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-0,73,2-1,32,95,12,13,0
¬ Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-2,81,54,14,4-6,32,65,6
¬ Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-4,50,31,27,8-5,62,4-2,0
¬ Produksjon av papir og papirvarer-9,1-4,0-13,5-12,5-4,9-2,56,0
¬ Trykking og reproduksjon av innspilte opptak-3,3-2,40,11,2-4,3-2,4-4,1
¬ Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-3,5-1,4-5,72,4-3,9-2,0-2,3
¬¬ Produksjon av kjemiske råvarer-2,42,4-1,23,64,92,2-0,8
¬ Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri-0,3-3,95,35,8-5,6-6,3-8,3
¬ Produksjon av metaller-4,92,71,42,94,43,20,2
¬ Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner8,36,88,014,7-1,35,58,5
¬ Verftsindustri og transportmiddelindustri13,66,68,610,4-0,69,87,4
¬ Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-4,8-3,0-4,5-3,3-9,10,50,3
¬ Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr7,25,02,93,9-3,77,512,8
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-6,63,9-11,1-2,29,71,97,4
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,53,13,44,84,31,32,2
Bygge- og anleggsvirksomhet6,34,48,68,62,15,22,3
Varehandel og reparasjon av motorvogner1,81,3-1,13,0-0,50,32,6
Rørtransport-5,4-0,4-6,7-0,5-6,8-4,19,1
Utenriks sjøfart7,64,5-0,42,47,53,63,9
Transport utenom utenriks sjøfart2,22,82,35,21,12,72,6
Post og distribusjonsvirksomhet-6,6-5,1-6,3-2,3-8,6-6,6-3,4
Overnattings- og serveringsvirksomhet2,13,41,72,12,15,04,2
Informasjon og kommunikasjon2,34,72,87,90,84,95,2
Finansierings- og forsikringsvirksomhet2,53,63,35,62,03,23,8
Omsetning og drift av fast eiendom-0,6-0,60,1-0,6-0,6-0,7-0,6
Boligtjenester, egen bolig2,82,22,82,22,12,22,3
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting2,61,60,07,1-3,22,60,9
Forretningsmessig tjenesteyting3,7-0,12,47,3-6,6-0,30,6
Offentlig admistrasjon og forsvar0,51,81,52,01,41,92,0
Undervisning0,91,1-0,40,81,01,11,6
Helse- og omsorgstjenester2,02,23,13,02,51,91,2
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting1,13,62,12,42,74,84,6
 
Fastlands-Norge2,22,41,94,20,72,42,4
 
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22,32,32,03,90,82,32,3
Produktavgifter og -subsidier2,51,82,62,01,61,71,8
 
¬ Offentlig forvaltning1,41,81,92,21,91,61,5
¬¬ Statsforvaltning1,62,31,82,12,22,42,3
¬¬¬ Sivil forvaltning2,32,52,42,62,52,72,3
¬¬¬ Forsvar-3,10,3-2,8-1,5-0,20,62,6
¬¬ Kommuneforvaltning1,31,42,02,31,60,90,7

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB