198132_tabell_217793_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
198132_tabell_217793
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk realøkonomi. BNP Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i 4. kvartal 2014, mens veksten for året var 2,3 prosent.

Nasjonalregnskapdesember 2014

Innhold

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Faste 2012-priser. Millioner kroner1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi22 987 2143 053 970777 936759 314745 760746 427802 470
 
Totalt for næringer2 671 0092 732 180695 446682 782664 858666 081718 459
 
Jordbruk og skogbruk18 31318 7025 2664 6281 0937 4535 528
Fiske, fangst og akvakultur15 06616 0364 4904 5183 7973 6274 094
Bergverksdrift5 1045 2011 2291 1741 3791 2901 357
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester642 680653 910167 880170 447152 072153 983177 407
¬ Utvinning av råolje og naturgass596 708607 931156 122158 630140 648142 616166 036
¬ Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass45 97345 97911 75811 81711 42411 36711 371
Industri202 643209 88252 41953 09451 33150 65154 806
¬ Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri34 77435 9019 3178 4328 7149 1619 593
¬ Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2 4932 530637654616586673
¬ Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler7 3497 3731 9291 8471 9011 7341 891
¬ Produksjon av papir og papirvarer2 4412 343544598594574577
¬ Trykking og reproduksjon av innspilte opptak4 1634 0621 0691 0541 0079761 025
¬ Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri17 80617 5524 3304 6674 5154 1394 231
¬¬ Produksjon av kjemiske råvarer5 5065 6391 3711 4641 3541 4601 360
¬ Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri12 32311 8423 1472 9243 1662 8682 884
¬ Produksjon av metaller8 9689 2072 2822 3052 3312 2852 286
¬ Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner66 58271 09717 46418 48316 88516 77118 958
¬ Verftsindustri og transportmiddelindustri23 93525 5156 2076 4056 2226 2216 668
¬ Produksjon av møbler og annen industriproduksjon5 4585 2941 4081 4131 2601 2081 412
¬ Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr16 35217 1684 0864 3144 1204 1264 608
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning50 27552 24413 46014 45912 21511 11014 460
Vannforsyning, avløp og renovasjon15 65216 1354 0603 8974 0174 0734 147
Bygge- og anleggsvirksomhet162 486169 70743 80742 24542 18940 46744 806
Varehandel og reparasjon av motorvogner197 463200 09951 85547 86950 18448 83653 210
Rørtransport15 23615 1833 9844 0843 4763 2774 346
Utenriks sjøfart28 10029 3566 3786 9798 3737 3756 628
Transport utenom utenriks sjøfart88 17190 64322 83420 80322 72523 68923 427
Post og distribusjonsvirksomhet8 9258 4662 3392 2442 0411 9212 260
Overnattings- og serveringsvirksomhet34 00335 1748 5147 4609 0359 8078 872
Informasjon og kommunikasjon101 711106 50827 98626 85125 72724 48229 447
Finansierings- og forsikringsvirksomhet120 250124 62531 11230 67230 63331 03332 287
Omsetning og drift av fast eiendom75 20474 75018 59618 68018 95218 62918 488
Boligtjenester, egen bolig104 490106 78526 11326 74726 72426 61226 701
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting119 067120 96034 21428 82830 55927 06234 511
Forretningsmessig tjenesteyting73 88173 83419 10717 05717 78419 77719 215
Offentlig admistrasjon og forsvar153 805156 62438 65938 90338 98539 29939 437
Undervisning126 457127 89231 67431 93131 92431 86632 171
Helse- og omsorgstjenester262 964268 62866 82266 86667 04167 09867 623
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting49 06250 83912 65012 34612 60112 66213 229
 
Fastlands-Norge2 030 9652 079 710528 962513 089512 360512 812541 449
 
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22 347 1702 401 500611 452589 620593 262593 159625 459
Produktavgifter og -subsidier316 205321 79182 49076 53280 90180 34684 011
 
¬ Offentlig forvaltning489 835498 594123 596124 084124 385124 702125 423
¬¬ Statsforvaltning225 812230 92256 94357 27257 46757 90858 275
¬¬¬ Sivil forvaltning198 945203 96250 31050 58350 74351 16351 472
¬¬¬ Forsvar26 86726 9606 6336 6896 7246 7456 802
¬¬ Kommuneforvaltning264 022267 67366 65366 81266 91866 79467 149

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB