198132_tabell_217788_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
198132_tabell_217788
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk realøkonomi. BNP Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i 4. kvartal 2014, mens veksten for året var 2,3 prosent.

Nasjonalregnskapdesember 2014

Innhold

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,82,42,72,62,32,42,2
¬ Konsum i husholdninger2,82,32,72,62,32,42,1
¬¬ Varekonsum1,51,41,71,51,11,61,2
¬¬ Tjenestekonsum3,72,72,72,52,72,92,9
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet4,75,610,710,76,33,03,6
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge1,92,12,12,32,22,02,1
¬ Konsum i ideelle organisasjoner3,53,22,73,02,83,43,6
Konsum i offentlig forvaltning3,92,83,53,02,62,73,0
¬ Konsum i statsforvaltningen3,73,03,23,22,72,93,4
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt3,82,93,43,12,52,73,2
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar3,04,42,04,34,04,54,8
¬ Konsum i kommuneforvaltningen4,02,63,72,92,52,42,7
 
Bruttoinvestering i fast realkapital3,02,63,62,52,22,72,9
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)3,53,84,44,33,24,03,9
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)8,52,013,3-0,1-3,93,75,5
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)2,62,13,21,81,92,12,4
¬¬Næringer (bruttoinvestering)1,82,52,52,32,12,72,9
¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)4,32,54,63,52,82,73,5
¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)1,72,32,11,71,82,82,7
¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)2,13,13,33,52,72,73,3
¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)1,72,62,53,02,22,42,8
¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)0,71,21,20,91,11,31,6
¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)6,42,06,71,91,91,92,4
Lagerendring og statistiske avvik1,70,17,63,74,0-0,9-6,9
Bruttoinvestering i alt2,72,14,02,82,52,01,3
 
Innenlandsk sluttanvendelse3,02,43,32,82,42,32,1
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)3,02,42,82,62,32,42,5
Etterspørsel fra offentlig forvaltning4,32,74,02,92,52,52,9
 
Eksport i alt1,9-1,27,85,41,7-2,6-8,5
¬ Tradisjonelle varer (eksport)3,14,18,46,63,92,92,9
¬ Råolje og naturgass (eksport)1,1-6,29,85,5-0,1-9,1-19,7
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)6,312,12,019,416,212,24,6
¬ Tjenester (eksport)2,12,53,23,31,63,12,3
 
Samlet sluttanvendelse2,71,34,73,62,30,9-1,2
 
Import i alt2,54,55,17,03,83,73,6
¬ Tradisjonelle varer (import)2,15,54,66,95,54,75,0
¬ Råolje og naturgass (import)-4,0-2,90,35,62,6-5,9-11,4
¬ Skip, plattformer og fly (import)9,84,315,09,10,22,37,8
¬ Tjenester (import)2,93,15,57,21,62,31,9
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi22,70,44,52,71,80,1-2,5
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi23,22,13,22,11,72,12,3
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart1,0-5,69,45,01,9-8,1-19,3
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi3,52,23,72,71,42,32,5
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)3,21,93,72,60,92,02,1
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)1,53,44,33,21,74,04,9
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)6,4-1,78,70,2-3,7-2,2-1,5
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)2,82,52,53,11,82,62,5
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)4,23,13,72,82,83,23,6
Produktavgifter og -subsidier1,71,10,0-2,03,81,01,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB