249141_tabell_259251_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/helsesat/aar
249141_tabell_259251
statistikk
2016-03-14T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer;Helse
no
false
Statistikken viser offentlige og private helseutgifter i Norge. I 2015 utgjorde samlede norske helseutgifter 311 milliarder kroner.

Helseregnskap2015

Innhold

Helseutgifter. Nøkkeltall12
2012201320142015
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Begrepet "helseutgifter" inkluderer ikke investeringer.
Helseutgifter260 182274 246291 925311 094
Årlig volumendring i prosent0,92,42,1
Investeringer til helseformål. Millioner kroner14 45818 48720 57218 433
Helseutgifter i prosent av BNP8,88,99,39,9
Helseutgifter i prosent av BNP Fastlands-Norge11,311,311,611,9
Helseutgifter per innbygger. Kroner51 84453 98456 82359 942