Tabell

Helseutgifter. Nøkkeltall12
2012201320142015
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
2Begrepet "helseutgifter" inkluderer ikke investeringer.
Helseutgifter260 182274 246291 925311 094
Årlig volumendring i prosent0,92,42,1
Investeringer til helseformål. Millioner kroner14 45818 48720 57218 433
Helseutgifter i prosent av BNP8,88,99,39,9
Helseutgifter i prosent av BNP Fastlands-Norge11,311,311,611,9
Helseutgifter per innbygger. Kroner51 84453 98456 82359 942