Utgifter til utdanning, etter finansieringskilde og utdanningsnivå. 2013

Tilbake til artikkelen

Utgifter til utdanning, etter finansieringskilde og utdanningsnivå. 2013
  Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen Næringslivet Husholdninger Total
Mill. kroner          
Grunnskole 3 953 65 847 0 307 70 107
Videregående skole 2 842 29 217 0 1 293 33 352
Høyere utdanning 30 229 0 0 5 443 35 672
Annen opplæring 968 6 665 497 5 196 13 326
           
Totale utgifter til utdanning 37 992 101 729 497 12 239 152 457
           
Andel          
Grunnskole 5,6 93,9 0,0 0,4 100,0
Videregående skole 8,5 87,6 0,0 3,9 100,0
Høyere utdanning 84,7 0,0 0,0 15,3 100,0
Annen opplæring 7,3 50,0 3,7 39,0 100,0
           
Totale utgifter til utdanning 24,9 66,7 0,3 8,0 100,0

Kontakt