Økonomiske analyser, 4/2016

Utdanning under omstilling

Publisert:

Flere i utdanning kan på kort sikt bidra til å dempe arbeidsledigheten i en økonomi i omstilling. På mellomlang sikt er det viktig at kompetansehevingen bidrar til at det vokser frem nye arbeidsplasser, øker produktiviteten og gir økonomisk vekst.

Åpne og les artikkelen i PDF (527 KB)

Kontakt