Revisjon i anvendelseskomponenter av BNP. 2011, 2013. 2015, 2017 og 2018. Millioner kroner

Tilbake til artikkelen

Revisjon i anvendelseskomponenter av BNP. 2011, 2013. 2015, 2017 og 2018. Millioner kroner1
  2011 2013 2015 2017 2018*
1Tall for 2018 rettet 29. august 2019, kl. 11:30.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 231 -12 545 -107 630
Konsum i offentlig forvaltning -2 952 -4 014 -6 262 -6 312 -5 013
Bruttoinvestering i fast realkapital 106 104 114 -15 167 -1 740
Lagerendring og statistiske avvik -457 -1 907 -4 655 1 396 -9 083
           
Eksport i alt 0 91 0 371 11 982
Import i alt 0 -1 387 -3 310 -10 799 -1 486
Bruttonasjonalprodukt -3 072 -4 351 -6 948 -9 057 -4 752
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge -3 072 -4 351 -6 948 -6 077 -178

Kontakt