Tabell

Revisjon i anvendelseskomponenter av BNP. 2011, 2013. 2015, 2017 og 2018. Millioner kroner1
 20112013201520172018*
1Tall for 2018 rettet 29. august 2019, kl. 11:30.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner231-12545-107630
Konsum i offentlig forvaltning-2 952-4 014-6 262-6 312-5 013
Bruttoinvestering i fast realkapital106104114-15 167-1 740
Lagerendring og statistiske avvik-457-1 907-4 6551 396-9 083
      
Eksport i alt091037111 982
Import i alt0-1 387-3 310-10 799-1 486
Bruttonasjonalprodukt-3 072-4 351-6 948-9 057-4 752
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge-3 072-4 351-6 948-6 077-178