Økonomiske analyser, 1/2012

Økonomisk utsyn 2011

Produktivitet og næringsutvikling

Publisert:

Inntektsnivået i en økonomi avhenger av hvilke ressurser man rår over og evnen man har til å mobilisere ressursene til produktive formål. I dette kapitlet skal vi se nærmere på produktivitetsutviklingen i norsk økonomi. Produktivitetsveksten følger av teknisk framgang og organisatoriske forbedringer som gjør at man får mer varer og tjenester ut av samme mengde ressurser.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt