Økonomiske analyser, 1/2010

Økonomisk utsyn

Produksjonsfaktorer og produktivitet

Publisert:

Dette kapittelet gir en oversikt over faktorer som påvirker landets produksjonsevne i et langsiktig perspektiv. Tilgangen og kvaliteten på produksjonsfaktorene arbeidskraft og kapital bestemmer i stor grad de langsiktige vekstmulighetene til økonomien. I dette kapittelet ser vi nærmere på utviklingen i nasjonalformue, faktorproduktivitet og forskningsaktivitet. I tillegg rettes fokus spesielt mot utvikling i og utnytting av arbeidsstyrken.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt