Økonomiske analyser, 1/2009

Økonomisk utsyn

Produksjons- og markedsforhold

Publisert:

Den gjennomsnittlige prisen på Nordsjøoljen Brent Blend var i 2008 på 96,2 dollar per fat, opp 32 prosent fra året før. Omregnet til norske kroner økte oljeprisen med 24 prosent til 527 kroner per fat. Siden 2003 har gjennomsnittlig oljepris, regnet i dollar og kroner, steget med henholdsvis 233 og 157 prosent.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt