Økonomiske analyser, 1/2014

Økonomisk utsyn 2013

Perspektiver

Publisert:

Den viktigste kilden til økonomisk vekst på lang sikt er produktivitetsvekst. Men det er samfunnsøkonomisk lønnsomhet som bør styre myndighetenes ressursbruk, også når ressursene går til produktivitetsfremmende tiltak.

Åpne og les artikkelen i PDF (526 KB)

Kontakt