Økonomiske analyser, 1/2006

Økonomisk utsyn

Perspektiver

Publisert:

Den økonomiske veksten i 2005 fortsatte i jevnt og ganske høyt tempo, og sysselsettingen vokste. Disponibel realinntekt for Norge økte med nesten 10 prosent, etter at prisveksten på våre eksportvarer klart oversteg prisveksten på importerte varer og tjenester. Inflasjonen målt ved konsumprisindeksen var lav. Også rentene var lave - selv i en høykonjunktur med synkende arbeidsledighet. Verdien av Petroleumsfondet, nylig omdøpt til Statens pensjonsfond - Utland, økte til nær 1400 mrd. kroner, takket være høye oljepriser og vellykket forvaltning. Det er dermed mye å glede seg over i norsk økonomi.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt